Kan bli vanskelig å få oljeomlastinga tilbake

Norterminal i Kirkenes må muligens gi opp om de ikke snart får svar fra miljødirektoratet på om de får fortsette oljeomlastingen i Bøkfjorden eller ikke. Nå stiller NHO Finnmark seg bak selskapet.

Jacob B. Stolt-Nielsen

Daglig leder i Norterminal, Jacob Stolt–Nielsen, håper fremdeles at det kan løse seg. Utsiktene er derimot dystre.

Foto: Ole-Tommy Pedersen/Finnmarken

– Det er bekymringsfullt hvis industriprosjekter i Finnmark tvinges i kne av byråkratisk treghet, sier regiondirektør i NHO, Målfrid Baik.

Firmaet Norterminal i Kirkenes leverte 1. juni inn sin klage på Miljødirektoratets avslag om å øke andelen olje som kan lastes om fra skip til skip i Bøkfjorden utenfor Kirkenes.

Svaret fra direktoratet lar vente på seg, og Norterminal, som allerede har permittert ansatte, må muligens gi opp om det ikke kommer snart.

Målfrid Baik
Foto: Sunniva Sollied Møller / nrk

– Vi ser gang på gang ulike spennende og viktige industriprosjekter både for Finnmark, men også nasjonalt sett, bli trenert byråkratisk på grunn av lang saksbehandling og uklare signaler. Det mener jeg vi ikke har råd til lenger, sier Baik.

Kan bli vanskelig å få Lukoil tilbake: – Trenger forutsigbarhet

Daglig leder i Norterminal, Jacob Stolt–Nielsen er ikke fornøyd, men håper fremdeles det skal løse seg.

– Vi har beholdt visse produksjoner selv om vi ikke har inntekter, for å vedlikeholde utstyret og for å ha kapasiteten til å kunne starte opp igjen. Inntil videre skal vi beholde de, og så må vi forholde oss optimistiske. Men det er ikke bra nok at man ikke får svarene i tide når står så mye på spill, sier han.

Oljevernøvelse

Norterminal i gang med oljeomlasting og oljevernøvelse i Ropelvbukt tidligere i år.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kunden til Norterminal, Lukoil, har nå flyttet oljeomlastinga si til Murmansk. Skulle Miljødirektoratet gi Norterminal medhold slik at de kan starte opp igjen i Bøkfjorden, kan det likevel bli vanskelig å få Lukoil tilbake til Sør-Varanger.

– Lukoil og Norterminal trenger forutsigbarhet. Dette er store selskaper, og store verdier skal legges til rette, og det er uholdbart å være usikker på hvorvidt det kan fortsette etter et par måneder, sier han.

– Saken er høyt prioritert

Harald Sørby er seksjonssjef i industriavdelingen hos Miljødirektoratet. Han sier at de jobber med saken fra Norterminal, og nettopp fordi det dreier seg om mange arbeidsplasser har de gitt den høy prioritet.

Harald Sørby, seksjonssjef Klif

Harald Sørby, seksjonssjef i Miljødirektoratet

Foto: Klif

– Vi er i dialog med Norterminal jevnlig, og de er klar over at vi har prioritert saken deres svært høyt. Noe konkret tidspunkt på når vi er ferdige har vi ikke gitt, men at saken er høyt prioritert skal ingen være i tvil om.

Målfrid Baik og NHO Finnmark sier de på sin side har sett seg lei på offentlig sendrektighet. Nå tar de tak i saken.

– Vi ønsker å løfte dette på et høyere nivå, og har tatt kontakt med stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen i håp om at han kan løfte det opp til regjeringsnivå, og også ta det opp i næringskomiteen på Stortinget der han selv sitter.