Norterminal svært skuffet etter politiker-tja

Politikerne i Sør-Varanger vil ikke bestemme seg for hvor den nye hovedhavnen i Barents-regionen skal plasseres. Norterminal sier nå at hele oljeterminalprosjektet står i fare.

Kommunestyret i Sør-Varanger klarte ikke å bestemme seg for hvor de vil ha den nye hovedhavnen for Barents-regionen.

I flere år har Jacob B. Stolt-Nielsen jobbet for å få lov til å bygge en oljeomlastningsterminal i Sør-Varanger.

På Gamneset i Sør-Varanger vil Stolt-Nielsen gjennom selskapet Norterminal bygge et terminal for lagring og omlasting av olje – beregnet på den russiske oljetrafikken fra nordvest-Russland til markeder i Nord-Amerika og Europa.

Vil at staten skal bestemme

Jacob B Stolt-Nielsen

Jacob B. Stolt-Nielsen, administrerende direktør i Norterminal.

Foto: Morten Ruud / NRK

Men onsdagens beslutning fra kommunestyret om hvor framtidens hovedhavn, på fagspråket stamnetterminal, for Barents-regionen skal ligge var dårlig nytt for Stolt-Nielsen.

Politikerne, med Arbeiderpartiet i front, vedtok nemlig at de ikke har noen mening om hvor havnen skal plasseres – og at det er storebror staten som nå må gripe inn og bestemme.

– Vi gir aldri opp. Og det er mange gode mennesker her i kommunen som ønsker å jobbe med oss for å få til denne utbyggingen. Men jeg må få lov til å kommentere min skuffelse over denne ubesluttsomheten her, sier Stolt-Nielsen.

Oljevernøvelse

Norterminal laster i dag olje fra skip til skip, men ønsker å flytte denne aktiviteten på land.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Varaordføreren styrte møtet

Arbeiderpartiet har rent flertall i kommunestyret, men ville ikke presse gjennom et vedtak onsdag.

I Ap-ordfører Rune Rafaelsens sykefravær var det varaordfører Lena Bergeng fra samme parti som måtte forklare pressen hvorfor politikerne ikke ønsker å ta en avgjørelse.

– Vi har stadfestet hva kommunen har vedtatt tidligere. Og det er at en stamnetterminal skal ligge på Leirpollen. Samtidig sier vi at vi dersom staten ønsker denne stamnetterminalen på Pulkneset, skal ikke vi motsette oss det, sier Bergeng.

Offentlig betalt vei

Norterminal har fått grønt lys til å bygge sin egen terminal, og kommunenstyrets opprinnelige beslutning om en hovedhavn på Leirpollen var gunstig på grunn av veiutbygning.

Vei- og industriutbygging på Tømmerneset i Sør-Varanger

Kommunestyret ville ikke beslutte om den nye hovedhavnen bør bygges i Leirpollen eller på Pulkneset, men vil at det er staten som skal ta avgjørelsen om plassering.

Foto: Ortofoto fra Kommunedelplan for Tømmernes / Norconsult

For der det bygges en hovedhavn, kommer det også offentlig finansiert vei.

– Vi kan ikke inngå noen kontrakter og starte å bygge terminal dersom vi ikke vet om det kommer vei ut dit, sier Stolt-Nielsen.

Tidligere ordfører Cecilie Hansen (Sp) stemte for at kommunestyret skulle gå for de opprinnelige planene – med hovedhavn i Leirpollen.

Hun ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre.

Frykter prosjektet forsvinner

Hansen frykter at mange arbeidsplasser nå forsvinner fra kommunen.

Cecilie Hansen

Cecilie Hansen, tidligere ordfører (Sp).

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Den kommunen som raskest kommer opp med et anlegg, kommer til å ha store fortrinn med tanke på å være lokaliseringssted. Jeg er bekymret for at Sør-Varanger kan miste mange arbeidsplasser dersom ikke politikerne skjerper seg og står for det man har jobbet for de siste seks årene, sier Hansen.

Mens Norterminal var skuffet, var den lokale industrieieren langt mer fornøyd.

– Jeg er veldig fornøyd med at kommunestyret gjorde et tilleggsvedtak der man ber kommuneadministrasjonen om å gjenoppta reguleringen av Pulkneset, sier Greger Mannsverk, adminsitrerende direktør i Kimek.