Norske og russiske fiskere mener Nordflåten tar for stor plass

Norske og russiske fiskere er enig om én ting: Den russiske Nordflåten breier seg ut på gode fiskefelt.

Russiske krigsskip utenfor norskekysten

FRYKT. Militærøvelser i Barentshavet skaper frykt blant norske redere som ikke går inn i russisk del av Barentshavet fordi de mener det er mye uanmeldt øvingsaktivitet. Denne uka har det russiske krigsskipet Kutznetsov seilt forbi norskekysten eskortert av flere mindre skip.

Foto: Geir Mjømen / Royal Norwegian Navy

Mens russiske fiskerne mener de varsler i god tid, hevder norske trålredere at de havner i uanmeldte militærøvelser i Barentshavet.

– Det som er viktig for oss er å få på plass varslingsrutiner som gjør at norske fartøy enkelt kan forholde seg til informasjon knyttet til militærøvelsene, sier Audun Maråk, direktør i Fiskebåt som organiserer trålredere.

Maråk sa i en sak på TV2 at de ikke får slike varslinger, og at det har gjort at de havner ubehagelig nært blant annet russiske missilutskytinger.

Ikke sjekket tilgjengelig informasjon

Mellom 10. september og 18. oktober var det en slik militærøvelse som kom brått på norske fiskere. Det sier Audun Maråk når han skal vise til konkrete episoder der norske fiskere har blitt overrasket av det russiske militæret.

Han har imidlertid ikke sjekket om Vardø trafikksentral har varslet om den angivelige øvelsen.

Leder på trafikksentralen, Ståle Sveinungsen, sier de har meldt om mye aktivitet i den aktuelle perioden.

– Jeg har sjekket det som er sendt ut både fra Norge og Russland, og det er meldt en rekke aktiviteter i både norsk og russisk område. Blant annet missil- og artelleriskyting.

Audun Maråk har sendt brev til Forsvaret og Kystverket og etterlyst svar om varslingsrutiner, samt til Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Han har ikke fått svar.

– Logisk at det er mer militæraktivitet

– Vi viderebrakte Fiskebåts bekymring, men har ingen kunnskap om at russerne ikke følger regelverket når det gjelder varsling, sier Arne Røksund i Nærings- og fiskeridepartementet.

Han ledet den norske delegasjonen i de norsk-russiske fiskeriforhandlingene i Moss for et par uker siden.

Nordflåten har i mange tiår øvd mye i Barentshavet, som er et av to steder Russland når direkte ut til verdenshavene.

– Informasjon om øvelsene til Nordflåten er åpen og tilgjengelig. Både russiske og utenlandske redere vet om og bruker denne informasjonen, sier Vasilij Niktin, direktør for fagforeningen for fiskeflåten i Murmansk.

Ifølge Niktin hadde også de russiske fiskerne problemer med plutselige øvelser tidligere, men etter klager begynte Nordflåten å varsle en uke i forveien.

– Nå har vi ingen problemer, sier Niktin.

Russiske fiskere misfornøyd

– Selvfølgelig er det fortsatt redere som er misfornøyd, spesielt de som fisker i østlige deler av Barentshavet der Nordflåten har øvelser svært ofte, sier Vailij Niktin.

Han er klar på at det er opp til båteier å holde seg oppdatert.

– Hvis de ikke tar det ansvaret kan de havne i konflikt med øvelsene.

  • Murmansk havn har en egen nettside hvor øvelsene varsles.
  • Det russiske forsvaret melder her på lik linje som Kystverket.