Norsk laks sliter – mens denne elva setter rekord

Mens andre steder opplever dramatisk nedgang i laksebestandene, har laksefisket i Jakobselva i Vadsø aldri vært så bra som i år.

Rolf Nilsen

Sein vår og langvarig flom i Finnmarks-elvene har ikke ødelagt moroa for laksefiskerne.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Morsomt. Givende. Avkobling. Gode venner. Og noe fisk innimellom.

Slik beskriver Nils-Arild Lundberg sine opplevelser på Jakobselva i Finnmark. Han har for lengst mistet oversikten over hvor mange sesonger han har fisket her. Årets er trolig nummer sytten i rekken.

– Det føles som om det bare har blitt bedre og bedre å fiske her. Jeg har fisket mange steder, men Jakobselv er enestående for meg, sier fiskeren fra Hamar.

Heldigvis står det bra til med Vestre Jakobselv, som har passert 11 tonn fangst denne sesongen og slik satt en ny personlig rekord.

Andre steder i Norge går det motsatt vei.

Laksesprett

Norsk laks sliter, men i Jakobselva hopper den som aldri før: – De må jo ha gjort noe riktig her med kultiveringen, sier tilreisende fiskere.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Elvearbeid på dugnad

Laksen sliter mange steder; særlig på Vestlandet og i Trøndelag. Tallet på laks som går opp i norske elver er mer enn halvert de siste 30 årene.

Jakobselva, derimot, har opplevd nesten en tidobling av laks siden slutten av nittitallet. En fiskebiolog som følger elva tett, spår at fangstmengden vil øke enda litt mer og sannsynligvis flate ut på 14 tonn.

Tilreisende fiskere tror lokale forvaltere må ha gjort en del grep. Det har de også, først og fremst med dugnad i de gamle laksetrappene. De virket dårlig i flere tiår, før de ble forsterket og finjustert. Dermed kom laksen forbi to store fosser til nye leveområder.

– Fra å ha en elv hvor det blir produsert laks på de nederste to og kanskje fem-seks kilometerne, har vi nå 35–40 km med produksjonsstrekning. Det er et helt annet utgangspunkt nå enn før i tida, sier Nikolaj Christiansen, som er leder i Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskerforening.

Hund og laks

I Vestre Jakobselv i Vadsø er det i år satt enda en ny fangstrekord.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Oppdretts- og pukkellaks trives også

Laksebestanden har steget jevnt og trutt siden 90-tallet, men nye utfordringer har kommet til i mellomtiden. Oppdrettslaks og lakselus har lenge lagt press på villaksbestanden i elva.

– Vi føler det er litt en tapt kamp. Det er umulig for oss å plukke ut oppdrettslaksen. Det gjøres med prøvefiske på høsten, og med fisk som vi ser er oppdrettslaks. Det er en stor utfordring.

Nå har også en art fra Russland, kjent som pukkellaksen, invadert Jakobselva.

– Det har vært en eksplosjon i utviklingen av pukkellaksbestanden i år. Fra å ha rundt 30 pukkellaks i året, estimerer vi at tallet i elva nå ligger på 300–400 individer. Hva konsekvensen av dette blir vet vi ikke ennå, sier Christiansen.