NRK Meny
Normal

Norsk lagring av levende fisk vekker russisk nysgjerrighet

Fiskeriaktiviteten i en liten fjord i Finnmark har fanget russernes interesse. En delegasjon er på besøk for å lære hvordan norske fiskere lagrer fisk levende, og norske myndigheter mener samarbeidet er viktig i et storpolitisk bilde.

Jakob Vest + flere

En delegasjon fra Murmansk er på besøk i Hammerfest for å lære av sine norske kollegaer.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det er andre gangen at en stor delegasjon fra Murmansk er på besøk i Hammerfest for å lære hvordan norske fiskere sikrer den best kvalitet ved lagring av levende fisk.

Jakob Vest

Fisker og reder Jacob Vest har ny båt som kan fange opptil 60 tonn med levende fisk på en tur.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Fisker og reder Jacob Vest viser stolt fram sin nye båt MS «Polarstjerna» – en båt som kan fange opptil 60 tonn med levende fisk på en tur.

– Alt dette er norsk teknologi, og det er satt sammen på en liten båt. Det er vel første gangen det er gjort med de dimensjonene vi har på både vakuumanlegg og en del andre ting. Det er litt trangt på en liten båt, men vi skal vise at det er fullt mulig.

Delegasjon fra Russland følger ivrig med.

– Russerne er veldig interessert i å lære dette. Men de må bygge en ny båt-park og er interessert i å se på produktene vi har i Norge.

Lengre sesong

Å fange levende fisk, for så å lagre fisken i merder i Kvalfjorden, gjør det mulig å selge fersk fisk når markedet er på topp. På denne måten forlenger Vest torskesesongen. Og det er nettopp dette den russiske delegasjonen ombord båten ønsker å lære.

– For meg er det veldig interessant hvordan de norsk selskapene får den beste kvaliteten, både på fisken og på arbeidsforholdene for fiskerne. Det forteller styremedlem i Assosiasjonen av kystfiskere og fiskeoppdrettere i Murmansk, Alexander Kapuskin.

Samtidig som han og resten av delegasjonen skal lære hvordan fisk fanges og lagres levende, håper Kapuskin at norske og russiske fiskeriselskaper skal kunne jobbe sammen på kryss av grensene i framtiden.

Torskemerder

Torskemerder som brukes til å lagre levende fisk.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Støtte fra norske myndigheter

Ombord på båten er også Morten Vikeby, norsk konsul for næring ved konsulatet i Murmansk. Han er veldig glad for at norske og russiske fiskere utveksler erfaringer slik som det gjøres ombord på MS «Polarstjerna».

– Jeg tror det er viktig med dagens politiske klima å opprettholde denne type kontakt. Det stiller norske myndigheter seg bak, og de har gitt støtte både økonomisk og på andre måter for at det skal være kontakt.

Kontakten mellom de russiske og de norske fiskerne har vært god lenge, forteller Jacob Vest.

– Vi har et veldig godt forhold til kystfiskerne fra Murmansk-området i Russland gjennom mange år. Det er naboene våre og da må vi få til et samarbeid.

Han deler troen på at norske og russiske fiskere kan samarbeide enda tettere. Men ikke under dagens politiske klima. Mulighetene vil åpne seg når «isen har tint».

Kvalfjord ved Hammerfest
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK