NRK Meny
Normal

Norge omsatte for én milliard mindre på eksport til Russland

Norge taper mest etter sanksjonsregimene mellom landene, og har «bare» omsatt for 311 millioner euro på eksport av varer til Russland i år. Russland har i motsetning hatt en økning på 10 prosent.

Penger

Norge har hatt stor nedgang i eksport til Russland. Det skyldes sanksjonene som begge land har innført.

Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Tall fra det Norsk-Russiske handelskammer viser at den totale bilaterale handelen i første halvdel av 2015 falt med 28 prosent fra samme tid i fjor, til en total på 672 millioner euro, skriver Barents Observer.

Det er den norske eksporten som lider, og ifølge NRCC har Norge solgt varer til Russland til en verdi av bare 311 millioner euro, et fall på 78 prosent sammenlignet med samme periode i 2014.

Det vil si at Norge har «tapt» over en milliard i eksportintekter fra Russland, nærmere bestemt 1,102 milliarder.

Derimot har den russiske eksporten til Norge økt med 10 prosent til en total på 586 millioner euro.

Mye skyldes boikott av vestlige varer

De omfattende sanksjonene som er introdusert av begge land i midten av 2014 er skylden for nedgangen i handel, skriver Barents Observer. Spesielt har russlands boikott av vestlige matvarer, inkludert norsk sjømat, hatt utslag på handelen mellom landene.

Fiskeeksport

Sanksjonene mot Russland har gjort at de har innført boikott mot vestlige varer, også norsk sjømat. Det har likevel ikke gått utover industrien i Norge, sjømateksporten har havnet på nye rekorder i sommer.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Russland var før boikotten det største eksportmarkedet for norsk sjømat, og markedet kollapset over natten 2. august 2014.

Har ikke påvirket sjømatindustrien

Nedgangen i sjømateksport til Russland har derimot ikke påvirket norsk sjømatindustri, da det både i juni og i juli ble registrert nye rekorder for sjømateksport i Norge.

Leder av NRCC, Jarle Forbord, ber alle relevante parter om å finne en rask løsning på konflikten, slik at de gjensidige restriksjonene kan fjernes, og den frie handelen kan igjen fortsette i bilaterale relasjoner.