Norge bryter forhandlingene med EU om snøkrabbe 

EU har nok en gang bestemt seg for å gi snøkrabbelisens til europeiske fartøyer uten norsk samtykke. Norge svarer med brudd i samtalene.

Snøkrabbe

EUs ministerråd har vedtatt å dele ut lisenser til 20 fartøyer for 2018. Det er samme antall som i 2017.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Det kontroversielle vedtaket ble gjort på EUs fiskeriministermøte tidlig onsdag morgen.

– Jeg registrerer at EU igjen har åpnet for å tildele lisenser til snøkrabbefangst i Barentshavet. Vi gjorde det klart allerede for en stund tilbake, både for EU-kommisjonen og relevante medlemsland, at et slikt vedtak ville innebære at samtaler om snøkrabbe med Norge opphører, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

– Slik vi ser det, har EU med dette valgt å avslutte snøkrabbesamtalene med Norge, sier han.

Per Sandberg

– Slik vi ser det, har EU med dette valgt å avslutte snøkrabbesamtalene med Norge, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Samme antall

EUs ministerråd har vedtatt å dele ut lisenser til 20 fartøyer for 2018. Det er samme antall som i 2017.

Begrunnelsen for vedtaket og detaljene om hvordan lisensene skal fordeles mellom ulike medlemsland, var ennå ikke offentliggjort onsdag ettermiddag. I 2017 gikk elleve av lisensene til Latvia, mens resten ble fordelt mellom Litauen, Polen, Estland og Spania.

Bakteppet for konflikten er at Norge nekter fartøyer fra EU å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard.

Det har provosert EU, som mener europeiske fiskere har rett til å fange like mye snøkrabbe utenfor Svalbard som Norge.

Eskalering

Konflikten eskalerte kraftig for ett år siden da EU gjorde sitt første vedtak om å tildele egne fangstlisenser.

Norge har stått fast på at verken EU eller noen annen stat har rett til å dele ut slike lisenser uten Norges samtykke.

Saken ble satt på spissen i januar. Da ble den latviske båten Senator tatt i arrest for ulovlig fangst av snøkrabbe på den såkalte Sentralbanken utenfor Svalbard. Senator hadde med

Snøkrabbe i Høyesterett

Høyesterett slår fast at Norge har suveren rettigheter over kontinentalsokkelen i Smutthullet

Foto: Stian Strøm / NRK

seg EU-lisens.

Ifølge Sandberg vil Norge konsekvent straffeforfølge fartøyer som driver fangst i norske jurisdiksjonsområder uten gyldig tillatelse.

Fastlåst

Forhandlingene om saken har stått fast i månedsvis uten løsning.

Norges tilbud har vært en kvotebytteavtale der EU får en kvote på 500 tonn snøkrabbe. Men kvotebytte vil si at Norge ikke gir fra seg én krabbe gratis. Skal EU få snøkrabbe av Norge, må det skje i en form av en byttehandel der Norge får noe annet tilbake.

Det har EU blankt avvist. EUs holdning er at EU-fartøyer skal ha samme rett til å fange snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fartøyer.

Begrunnelsen ligger i EUs tolkning av Svalbardtraktaten fra 1920. Den gir alle parter i traktaten lik rett til å fiske i de territoriale farvannene utenfor Svalbard.

Snøkrabbe på fiskemottak

Snøkrabben ble første gang observert i Barentshavet av russiske forskere i 1996.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ny ressurs

Norges standpunkt er at det kun er havområdene 12 nautiske mil ut fra land som hører inn under de territoriale farvannene. I fiskevernsonen utenfor dette gjelder ikke regelen om likebehandling.

Snøkrabben er relativt ny i området og eksperter tror arten etter hvert kan bli en milliardindustri for Norge.

Denne erkjennelsen førte til at Norge i 2014 bestemte seg for å regulere fangsten. Det var da EUs fartøy ble kastet ut.