Nordlyset samler turister – kan nordnorske politikere samle seg sjøl?

Et samla nordnorsk reiseliv prøver å hjelpe politikerne med å finne en felles stemme. For nå leter de etter noe å enes om.

Jakten på Nordlyset

Nordlyset har en samlende kraft på turistene. Politikerne leter etter saker som kan samle Nord-Norge.

Foto: Bernt Olsen / NRK

I 2011 havarerte landsdelsutvalget. Tre år senere så nordnorsk råd dagens lys.

Det er et politisk samarbeidsorgan som skal utvikle og samordne fylkeskommunale tjenester og fremme felles nordnorske interesser, særlig overfor nasjonale myndigheter. Men rådet har så langt nærmest ligget i dvale.

– Nordnorsk råd kan være en felles nordnorsk stemme – hvis vi ønsker det, sier Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet i Troms.

Med mange år bak seg både i fylkespolitikken og på Stortinget har hun sett eksempler på at landsdeler som samler seg blir hørt.

Imens krangler Troms og Finnmark høylytt i forhandlingene om sammenslåing. Det handler om prinsipper og tyngdeforhold.

Reiselivet får det til

Da leder i NordNorsk Reiseliv, Trond Øverås snakka til nordnorsk råd i Tromsø onsdag, fortalte han historien om reiselivssammenslutninga for Nord-Norge og Svalbard, som han mener fungerer bedre og bedre.

– Vi tør å tenke samla nettverkssystemer. Og et eksempel på det er Visit Arctic Europe, et prosjekt hvor vi samarbeider med nordfinsk og nordsvensk reiseliv, sier Øverås.

Flere nordmenn vil reise til Nord-Norge.

– Samarbeidet i reiselivsnæringa i nord går bedre og bedre, sier leder for NordNorsk Reiseliv, Trond Øverås.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Vi ser kanskje landegrensene som hindre. Gjestene våre gjør ikke det. De ser dette nordområdet som én region når de planlegger ferien sin.

Øverås legger vekt på at det er nordlyset som er den viktigste driveren for vinterturismen til Nord-Norge.

Ifølge NordNorsk Reiseliv vokste andelen utenlandske turister i Nord-Norge, på ett år, med cirka 20 prosent til vintersesongen 2016–17. I Finnmark var økninga nærmere 28 prosent.

– Hva skal vi med rådet?

I politikerforsamlinga nordnorsk råd sliter delegatene med å bli enige om hvordan rådet nå skal settes sammen og hvordan vedtak og utspill skal forankres.

Jo Inge Hesjevik

Leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, vil at opposisjonene også skal være representert i nordnorsk råd.

Foto: Stian Strøm / NRK

Leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, er kritisk til forslaget om at opposisjonen, Høyre og Fremskrittspartiet, ikke får være med. Han setter for øvrig spørsmålstegn ved hele rådet.

– Den eneste saken vi har hatt til behandling på dette møtet er hvordan vi skal organisere oss. Hvis vi ikke skal diskutere konkrete saker, hva skal vi da med et nordnorsk råd, spør han.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll fra Arbeiderpartiet, mener at det er fylkestingene som må bestemme hva hvert enkelt fylke mener.

– Sånn vil det også være med nordnorsk råd, sier Norvoll som lover at innspillene fra opposisjonen blir tatt med i vurderinga av hvordan nordnorsk råd skal se ut i framtida.

– Trenger gjennomslag

Ideen bak nordnorsk råd er altså å utvikle en felles nordnorsk stemme.

– Så får vi finne praktiske løsninger. Det handler om å få gjennomslag sørpå slik at vi har mulighet til å utvikle vår egen region i nord, sier Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet.