Nordlyset forstyrrer oljeletinga i Barentshavet

Nordlyset er vakkert, men kan skape problemer for oljeboring i Barentshavet.

Nordlys

Nordlyset påvirker instrumentene som bestemmer retningen på borekronen, og jo lenger nord det bores – jo mer påvirket blir de og boringen kan gå i feil retning.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Det høres merkelig ut, men nordlyset og oljeboring påvirkes av samme fenomen, sier Inge Edvardsen som har skrevet doktorgrad om problemstillingen.

Etter at boring i brønner i Nordsjøen og Barentshavet har kommet ut av rett kurs, ville han finne ut hva som laget problemer for oljeselskapene.

Nå har han funnet svaret, og det er nordlyset på himmelen som er «uromakeren».

Forstyrrer instrumentene

Flere selskap som borer brønner i nord, har erfaringer med at instrumentene kan bli forstyrret og at man dermed må peile dem inn på rett kurs igjen.

Inge Edvardsen

Inge Edvardsen jobber i serviceselskapet Baker Hughes som ingeniør til vanlig, men etter man oppdaget at instrumentene ble påvirket under boring både i Nordsjøen og Barentshavet, ville Edvardsen finne ut hvorfor.

Foto: Privat

Det man ikke har visst, er hva det er som forstyrrer dem.

– Det er på grunn av strømmer oppe i atmosfæren, som er partikler som kommer fra solen og de samme partiklene som lager nordlys, sier Edvardsen.

Han forklarer det nærmere slik:

– De samme partiklene som lager nordlys, lager også strømmer i atmosfæren. Når man får en strøm i atmosfæren, så lages det et magnetfelt. Og det er i dette magnetfeltet, som man kaller et eksternt magnetfelt, som påvirker brønner man borer nede i jorda under sjøen.

Mye nordlys – ingen boring

Oljeselskapet OMV har vært aktiv i Norge siden 2006, og har hatt flere titalls lisenser på norsk sokkel.

Wisting Central

Oljeselskapet OMV gjorde i 2013 et oljefunn på Wisting Central-feltet, der også Statoil er partner. Feltet ligger 310 kilometer nord for Hammerfest. Her kan det ikke bores om det er svært mye nordlys på himmelen.

Foto: Statoil

De borer på Wisting Central-feltet og er alltid bevisst på nordlyset.

– Ja, det er sant at nordlys, eller solstormer kan påvirke våre boreoperasjoner, forteller Dag Helge Breivik som er ansvarlig for boringen ved OMV.

– Dersom vi ikke klarer å si om dataene er innenfor toleransen, og man har en kritisk boring, så må denne i verste fall stanse til solstormen har passert.

Vanskeligere lenger nord

Påvirkningen fra nordlyset øker jo lengre nord man kommer, på grunn av at det er mer og hyppigere nordlys.

Dermed dobles unøyaktigheten for brønner boret i Barentshavet i forhold til i Nordsjøen.

– Det vil si at en brønn som har en sideveis usikkerhet på 100 meter i Nordsjøen vil ha en usikkerhet på 200 meter i Barentshavet. I tillegg vil boring i Barentshavet altså påvirkes av variasjoner i jordens magnetfelt som er forårsaket av partiklene fra solen, sier Edvardsen.

Nordlys og oljeboring

Partikler fra solen kastes mot Jorden og påvirker instrumentene som bestemmer retning på borekronen.

Foto: Knut Steinnes / Illustrasjon

Når selskapene skal bore en brønn er det viktig å styre borekronen i riktig retning. Flere instrumenter brukes for å få dette til, blant annet sensorer. Disse blir blant annet drevet av magnetisme, og det er her utfordringen kommer for selskapene, fordi magnetfeltene i nordlyset forstyrrer magnetismen som driver disse sensorene.

Dermed vil mer nordlys forstyrre disse sensorene, og boringen kan gå ut av kurs.

Nordlys over Nyksund

Det er vakkert å se på nordlyset som danser over himmelen, men i lengre tid har det samtidig gitt hodebry til selskapene som borer etter olje i nord.

Foto: Hjalmar Johansen

Har ingen løsning

Foreløpig er det ikke noe klart svar på hva man kan gjøre for å hindre at nordlyset kan forstyrre boringen, og dermed gi større kostnader for oljeselskapene.

Edvardsen har derimot en foreløpig ordning, men den koster penger og tar lang tid.

– Det innebærer å sette opp målestasjoner på havbunnen ved boring av brønner midt i Barentsahvet, slik at boringen faktisk kan gjennomføres og med større presisjon.