Nordkalottfolket jubler

Nordkalottfolket fikk fullt flertall i Sametinget for sitt forslag om likeverdig vern av kvenske og samiske kulturminner. Saken springer ut fra et ønske fra Sametinget om at samiske kulturminner fra før 1917 nå skal være automatisk vernet. Utfordringen har vært at det ikke alltid er lett å skille mellom samiske og kvenske kulturminner.