Ni av ti som dør i snøskredulykker er menn

De siste tre vinterne har 20 personer omkommet i snøskredulykker. Av disse er det flest menn.

Snøskred Senja påsken 2013

SKREDUTSATT: Søk etter personer i snøskredet som gikk på Senja påsken 2013. Endrede friluftsvaner har de siste årene gjort at antall skredulykker har økt.

Foto: Kjetil Brattlien / NGI

Norges geotekniske fagmiljø (NGI) har analysert dødsulykker som følge av snøskred i Norge.

Kjetil Brattlien

Kjetil Brattlien

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Den typiske ulykken skjer med en mann som har valgt å dra ut i bratt terreng, gjerne på helgetur sammen med gutta, sier Kjetil Brattlien, snøskredekspert fra NGI.

Han mener grunnen til at menn er overrepresentert i snøskredulykker er at de tar større risiko enn kvinner.

– De ferdes mer i farlig terreng hvor det er snøskredfare.

2013 – 2016

Rapporten inneholder analyser av dødsulykker i snøskred i Norge i 10- årsperioden 2003–2013. Men Brattlien kan også bekrefte at tendensen er den samme for de siste tre årene.

– De siste årene har det vært en stor andel skredulykker. Grunnen til det er at friluftslivet har endret seg. Før gikk de fleste på ski nede i dalene midt på vinteren også gikk man på topptur på våren. Nå ferdes folk i bratt terreng gjennom hele vinteren, og vintersnøen er langt farligere enn den trygge vårsnøen, sier Brattlien.

Nesten halvparten av ulykkene skjer likevel i mars måned, og det tror 'Brattlien skyldes at det er flere folk på tur i denne perioden.

Skuterpåske

ØKENDE TREND: Flere av dem som må reddes ut av skred er snøskuterførere, men fortsatt er det skigåerne som dominerer på statistikken.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Trend å drive med ekstremsport

Ole Gladsø i Røde Kors forteller at deres opplevelse er at de som kommer ut for snøskred ofte er menn som ønsker å utforske grenser, men han understreker at dette er basert på subjektive oppfatninger, ikke forskning eller statistikk.

Aueskaret i Sykkylven

VINTERTOPP: Vi beveger oss mer i høyden på vinteren enn vi gjorde tidligere. Det bidrar til at flere kan bli tatt av skred.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

– Det er nok flest menn som utøver ekstremsport generelt, og da følger det jo at det er flest menn som kommer ut for skred, sier Gladsø.

– I tillegg har vi jo fått en kjøpekraft som gjør at vi har mulighet for å drive med slike aktiviteter. Men hvorfor menn er overrepresentert, det må du nesten spørre en psykolog om.

Kjell Brattlien mener noe av forklaringen ligger i tankesett.

–Jeg tror at deler av årsaken er at menn er ikke så flinke til å tenke på flere ting samtidig. De lever i større grad i nuet og tenker i mindre grad på dem som er igjen hjemme, de som virkelig blir rammet når noen er ute for et snøskred, sier han.

– Vi vet at halvparten av dem som blir tatt av snøskred omkommer. Å bli tatt er livsfarlig.