NRK Meny

Ni av ti er fornøyde med bybussen

Det kommer frem i en fersk spørreundersøkelse gjort av Finnmark fylkeskommune, hvor i underkant 500 svarte på spørsmål om kollektivtilbudet i Alta. Over 90 % synes tilgjengeligheten er middels til god. Et klart flertall sier at bussen går ofte nok og at prisen er god, skriver Alta kommune på sine hjemmesider.