NRK Meny

Nest-mest offentlige ansatte

Prosentvis var det flest ansatte i offentlig forvaltning i de tre nordligste fylkene i fjerde kvartal i fjor. Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning var høyest i Troms med 43,6 prosent, fulgt av Finnmark og Nordland med henholdsvis 42 og 39,9 prosent. Lavest andel sysselsatte i offentlig forvaltning var det i Oslo med 26 prosent. Dette melder NTB med henvisning til tall fra Statistisk sentralbyrå.