NRK Meny
Normal

Nekter å svare for Pia Svensgaards fremtid

Arbeidende styreleder i Barentssekretariatet Stig Olsen nekter å svare for fremtiden til daglig leder Pia Svensgaard som er sykemeldt.

Arbeidende styreleder i Barentssekretariatet Stig Olsen

Arbeidende styreleder i Barentssekretariatet Stig Olsen vil ikke si noe om fremtiden til Pia Svensgaard.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Pia Svensgaard er sykemeldt, og det er det jeg forholder meg til, sier Stig Olsen på spørsmål om Svensgaard vil komme tilbake som leder av Barentssekretariatet når hennes sykemelding går ut 23. juni.

Hun ble sykemeldt kort tid etter at det ble kjent at 12 av 14 ansatte hadde uttrykt mistillit til henne som leder i et brev til styret.

Arbeidsmiljøet tas opp i styret

24. juni holder styret i Barentssekretariatet, men om fremtiden til Svensgaard blir et tema vil ikke styrelederen svare på.

– Vi kommer til å ta opp arbeidsmiljøet i Barentssekretariatet, fremtiden til Barents Observer, og flere andre saker, er det eneste Olsen vil si. Han gjentar det han har sagt tidligere, at dette først og fremst er en omdømmekrise for sekretariatet.

Fordi Svensgaard er sykemeldt ønsker ikke han å svare på noen spørsmål knyttet til hennes jobb i Kirkenes, eller hvordan styret vurderer hennes fremtid i stillingen som sjef.

Tidligere har Olsen uttalt at ingen skal miste jobben, men når NRK spør om Svensgaard eller noen andre ansatte må gå for å bedre arbeidsmiljøet avviser han ikke det:

– Det kan jeg ikke svare på.

Uryddig håndtering

NRK er blitt gjort kjent med at Stig Olsen skal ha kalt de ansattes varsling til styret, om mistilliten til Pia Svensgaard, for en uakseptabel oppførsel. Dette sier Olsen om hva han mente med det:

– Jeg brukte ikke de ordene, men jeg syns ikke det var rett fremgangsmåte. Det jeg legger vekt på nå er at Barentssekretariatet mangler en del strukturer som bør være på

Bård Glad Pedersen

Statssekretær i Utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen håper styrelederen får ro i Barentssekretariatet snarest.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

en arbeidsplass for å håndtere forholdet mellom arbeidstakerne og ledelsen. Og hadde man hatt det kunne den type forhold ha blitt tatt opp på en mye mer ryddig måte.

Hva mener du med det?

– For eksempel vil det være naturlig å ha organer hvor det er formell medvirkning og medbestemmelse for de ansatte i samarbeid med ledelsen, sier Olsen som understreker at han ikke syns det er galt å varsle om kritikkverdige forhold.

Helt forskjellig syn på saken

Men han vil ikke kommentere hvilke fremgangsmåte han mener de ansatte burde brukt i dette tilfellet.

De ansatte på sin side har tidligere uttalt at de har prøvd å ta dette opp med Svensgaard selv, men ikke følt at de har blitt hørt. De er også veldig klar på at Svensgaard som leder er problemet:

– Det har vært manglende personaloppfølging, og leders oppgaver ikke har blitt ivaretatt, rett og slett, har Jonas Karlsbakk som er rådgiver i Barentssekretariatet tidligere uttalt til NRK.

Men styrelederen mener også de ansatte har et ansvar.

– Både ledelsen og de ansatte må sammen ta tak i dette, og har et ansvar for å sørge for et godt arbeidsmiljø på jobben, sier Olsen.

UD vil ha ro

Han har vært i møte med Utenriksdepartementet der også arbeidsmiljøet har vært et tema, men han vil ikke si noe om hva som ble sagt der.

Det vil derimot statssekretær Bård Glad Pedersen som sier Utenriksdepartmentet har kommet med en klar oppfordring til styre og ledelse:

– Vi understreket hvor viktig Barentssekretariatet er for folk til folk-samarbeidet i nord, og at vi derforer er opptatt av at styre og ledelsen gjør det de kan for å skape en ro som gjør at Barentssekretariatet kan jobbe med de viktige prosjektene de har ansvar for, og levere de resualtene vi alle forventer.

Pia Svensgaard

12 av 14 ansatte ved Barentssekretariatet har uttrykt mistillit til Pia Svensgaard, og de er klar på at hun er årsaken til at arbeidsmiljøet er blitt dårlig. Men den oppfatningen har verken styreleder eller Svensgaard sluttet seg til. De mener også de ansatte må ta sin del av skylden.

Foto: Petter Strøm / NRK