Nekter å gi opp kampen om sykehus i Alta

Folkeaksjonen for akuttsykehus til Alta hadde møte i går og er mer innstilt på å fortsette kampen for akuttsykehus og fødeavdeling i Alta enn noensinne.

Folkeaksjon i Alta

I går møttes gjengen i den såkalte folkeaksjonen for akuttsykehus til Alta for første gang til møte.

Foto: Ksenia Novikova / nrk

– Stemmen vår vil bare bli kraftigere og kraftigere helt til Stortinget og regjering forstår hva vi sier, og fatter vedtak om at det skal bli bygd sykehus her i Alta, sier initiativtaker Frank Olaussen.

I går møtte han og resten i «Folkeaksjonen for akuttsykehus til Alta» for å diskutere akuttilbudet i Alta.

– I dag møtes vi og blir kjent med hverandre. Så skal vi fortelle hva som skal skje de neste helgene når vi skal ha stand i Alta, sier han.

Frank Olaussen

Frank Olaussen er initiativtaker og sponsoransvarlig for folkeaksjonen.

Foto: Ksenia Novikova / nrk

Postkortaksjon

Første steg for aksjonsgruppen blir å arrangere stand og tog i Alta sentrum neste lørdag.

Der vil det bli gitt informasjon og hjelp til å fylle ut ferdig frankerte postkort som skal sendes storting og regjering.

– Formålet med postkortaksjonen er at vi skal sende et signal til politikerne at altafolk har en mening i saken med sykehuslokalisering, sier Irene Ojala.

Postkortaksjon

Informasjonsark og postkort som skal sendes til blant annet Stortinget og regjeringen.

Foto: Ksenia Novikova / nrk

Hun ble med i aksjonen fordi hun ønsker et bedre akuttilbud for gravide.

– Det blir feil at jenter som blir født i dag, i 2017, når de skal bli mamma for første gang, må bli fraktet med ambulanse til Hammerfest eller et annet sted. Det er ikke godt nok, mener hun.

Og postkortaksjonen sier hun er første steg for å få et akuttsykehus til Alta.

– Det blir sendt i posten og det lagres. Stortinget får det. Det vil bli lagt merke til, og det betyr at Alta har noe de skulle ha sagt, sier hun.

Irene Ojala

Irene Ojala sier hun ble med i gruppen fordi hun selv har opplevd hvordan det er å dra langt til sykehus når man skal føde.

Foto: Ksenia Novikova / nrk

Gir seg ikke

Ojala sier de ikke føler seg hørt i sykehusdebatten.

– Det har ikke vært demokratiske prosesser i denne saken, og det er det som er problemet. Vi trenger en utredning, sier hun.

Og initiativtaker Frank Olaussen sier det skal mye til for at de gir seg med det første.

– For at vi skal gi oss så må det bygges et akuttsykehus etter de definisjonene Stortinget har bestemt, med fødeavdeling, sier han.