Nei, denne oljeplattformen ligger ikke i Barentshavet

Trodde du at du visste hvor Barentshavet er? Da kan du rett og slett være på villspor.

Goliat

Goliat-plattformen kom til Hammerfest i april 2015. Nå er den i produksjon utenfor kysten av Finnmark, i Norskehavet – ikke Barentshavet som både regjering, byråkrati og oljelobby hevder.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Havområdet som de fleste vil stedfeste til nord og øst for Nordkapp har blitt mye større enn før.

– Hvis man ser på geografi og gamle kart, så starter Barentshavet ved Nordkapp og går østover. Går man inn i statsforvaltningen, i oljenæringen eller i miljøforvaltningen, så starter Barentshavet omtrent ved Senja, sier regionsjef i Norsk olje og gass, Geir Seljeseth.

Seljeseth er sikker i sin sak på hvor Barentshavet ligger. Det vil si så sikker man kan bli på den nye definisjonen av hvor Barentshavet befinner seg.

For etter at oljeselskapet Lundin offentliggjorde enda et nytt olje- og gassfunn i nord, hevdet noen at det lå i Norskehavet, mens andre sa Barentshavet. Og underlig nok, begge har egentlig rett.

Geir Seljeseth

Regionsjef i Norsk olje og gass, Geir Seljeseth mener det er riktig å si at Barentshavet starter ved Senja.

Foto: NRK

Myndighetene har behov for å kartfeste saker

Stipendiat Gunnar Sander ved Norges fiskerihøgskole blar opp et gammelt kart fra 1953 over de nordlige havområdene. Der avgrenses Barentshavet vestover ved ei linje mellom Nordkapp, Bjørnøya og sørspissen av Spitsbergen.

Kartfesting av saker og ting kan være helt vesentlig sier Gunnar Sander, som i en årrekke har jobba med forvaltningssaker ved Norsk Polarinstitutt.

– Dette ble enda mer tydelig i diskusjonen om hvor iskanten ligger. Diskusjonen kom for fullt etter at Solberg-regjeringen la fram sin stortingsmelding om forvaltningsplanen for Barentshavet. De hadde en avtalte med sine støttepartier om at det ikke skulle bores i iskanten. Og da ble definisjonen av hvor denne iskanten går ganske vesentlig, sier Sander.

Dette viser at i en del sammenhenger er det behov for å kartfeste ting. Dette gjør at vi lettere kan si hva som er greit og ikke.

Vanskelig å formidle forvirringa

I norsk offentlig natur- og ressursforvaltning strekker Barentshavet seg faktisk fra Senja og videre nordover og østover over den norske kontinentalsokkelen.

Vest for dette området er djuphavet, Norskehavet, som ikke er spesielt interessant, i hvert fall ikke for utvinning av olje og gass. De som skal formidle forvirringa til publikum sliter også.

– Hvis mediene samla hadde brukt en felles betegnelsen så kunne man presset staten og oljeselskapene til å endre definisjonen. Men nå er det vanskelig å få media til å tenke i samme bane, sier Rune Endresen i nettavisen Nord24.

Åpning av Goliat

Tidligere olje og energiminister Tord Lien holder på den gamle definisjonen av Barentshavet.

Foto: Allan Klo / NRK

Holder på den gamle definisjonen av Barentshavet

Klokere blir man heller ikke når vi spør tidligere olje- og energiminister Tord Lien.

På spørsmål om Norge i dag utvinner olje og gass i Barentshavet, svarer han, etter en liten tenkepause og med latter i stemmen:

– Nei, vi gjør ikke det.

Lien holder seg dermed til den gamle definisjonen av Barentshavet, som ingen lenger bryr seg om.