NRK Meny
Normal

Nedslående rapport etter aksjon på Måsøybruket

Arbeidstilsynet har avdekket flere lovbrudd ved Måsøybruket etter en storaksjon tidlig i desember.

Måsøy fiskebruk

Fra venstre: Seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Magne Kristensen, fiskebrukeier Ari Pietikainen og Rune Nordbakk, leder av økoteamet i Vestfinnmark politidistrikt.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Politiet og en rekke offentlige etater gikk tidligere i desember til aksjon mot Måsøybruket i Vest-Finnmark.

Flere ansatte har karakterisert arbeidsforholdene som elendige, med arbeidsuker på over 70 timer. Noen arbeidstakere skal også ha blitt sagt opp uten grunn, og mange har ikke arbeidskontrakter og får ikke lønnsslipper.

– Her avdekker vi mange brudd på vårt regelverk, sier seniorinspektør Magne Kristensen i Arbeidstilsynet etter aksjonen.

– Her er det mange brudd

I etterkant av aksjonen har Arbeidstilsynet kommet med sin rapport av observasjonene og av det som kom fram av de ulike intervjuene av de ansatte.

Rapporten viser til at de avdekket mange brudd på arbeidsmiljølovens og forskrifters bestemmelser.

– Dette er en arbeidsplass hvor Arbeidstilsynet helt klart ser at arbeidsgiveren ikke har arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Dermed opplever vi brudd på mange av våre bestemmelser, og det er litt uvanlig når vi kommer på arbeidsplasser, sier Magne Kristensen.

Fiskebruk Måsøy

Fiskebrukets ansatte og daglig leder Ari Pietikainen (i midten) samlet i fiskebrukets spiserom under storkontrollen av bedriften. Både politiet, Arbidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Skatt Nord og Kystvakten var med på aksjonen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Arbeidstilsynet trekker fram flere brudd på lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i Norge.

«...Dette gjelder blant annet arbeidsavtaler, lønnsslipper, arbeidstider, ulovlige lønnstrekk samt bestemmelser om minstelønn i fiskeindustrien.» skrives det i rapporten.

– Det som er spesielt her er at det er mange brudd. Vi opplever deler av de bruddene også på andre arbeidsplasser, men det er sjelden at vi opplever så mange brudd samtidig, sier Kristensen.

Vil ikke kommentere rapporten

Det er ni ansatte ved Måsøybruket. Daglig leder Ari Pietikainen har tidligere avvist alle beskyldninger om at han ikke betaler de ansatte godt nok.

Han har ikke fått lest rapporten selv ennå, og ønsker ikke kommentere saken før etter jul. Pietikainen mener derimot at konflikten ved mottaket skyldes misforståelser mellom ledelse og ansatte.

– Arbeiderne har kommet hit og vært fornøyd med jobb og lønn, sier Pietikainen til NRK.

Fiskebruk Måsøya

De ansatte måtte fylle ut flere skjemaer når Fiskeridirektoratet og Arbeidstilsynet var på aksjon med flere etater.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Stoppet opp driften

Under tilsynet ble det iverksatt umiddelbar stans i driften på grunn av fare for arbeidstakernes liv og helse.

Måsøybruket får ikke starte opp igjen, før det er gjort tiltak.

– Det som må til er at de retter opp de feilene som er overhengende fare for liv og helse, det vil si de fysiske forholdene som ikke var i orden, sier Kristensen.

Kritikkverdige boforhold

De fleste av de ansatte bodde i boliger tilknyttet Måsøybruket, enten i boliger eid av bedriften eller i bedriftslokalene.

Under aksjonen ble boforholdene for to av de ansatte som bodde på bruket kontrollert. Her var forholdene så dårlige at Arbeidstilsynet vil følge dette opp med pålegg.