Nedgang i eksportpris på laks

Eksportprisen på oppdrettslaks er fortsatt historisk høy, men falt 2,9 prosent i uke 25. Fersk laks ble omsatt for 67,40 kroner per kilo. Eksportvolumet på 13.845 tonn var 2,6 prosent lavere enn i uka før, ifølge Statistisk sentralbyrå. Selv med forrige ukes fall er lakseprisen svært høy sett i en historisk sammenheng. Ikke siden slutten av 1980-tallet har den vært så høy