Nedgang i antall asylsøkere til Norge

– For tidlig å konkludere, sier politimester i Øst-Finnmark.

Politi på Storskog

I uke 47 kom det 345 enslige mindreårige, 283 av dem kom fra Afghanistan.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

UDI la mandag ut nye tall på registrerte asylsøkere til Norge i forrige uke, og det er første gang på en måned at antallet går ned.

Statistikken viser at den største gruppen blant asylsøkerne i uke 47 var fra Syria, med 699 ankommet fra det krigsherjede landet. Tidligere har majoriteten av asylsøkerne kommet fra Afghanistan, men denne gruppen har hatt en svak nedgang de siste tre ukene, med 899 i uke 45 og 606 registrert i uke 47. De resterende asylsøkerne kommer henholdsvis fra Irak, Iran, Pakistan og andre land.

Samtidig har antallet enslige mindreårige asylsøkere økt fra forrige uke. I uke 47 kom det 345 enslige mindreårige, 283 av dem kom fra Afghanistan.

Storskog

Over grensa på Storskog i Finnmark kom det i forrige uke 492 asylsøkere. Uken før kom så mange som 796 flyktninger og migranter og uka før der igjen var tallet oppe i 1113.

Politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta, mener det er for tidlig å si hva dette betyr for asylstrømmen.

– Det har kommet noe færre i hele landet, men slik det ser ut nå mener vi at det er litt tidlig å konkludere. Vi ser at det er stor variasjoner i ankomsttallene fra dag til dag, sier Hætta i en kommentar til NRK via sin pressekontakt.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta vil ikke konkludere med noen ting foreløpig.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Facebook-kampanje

Statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp) sier at det er for tidlig å konkludere med hva som er årsaken til nedgangen.

– Men det kan ha noe med været å gjøre, som begynner å bli kaldt og surt. Vi har også hatt Facebook-kampanjer og informasjonskampanjer i blant annet Russland og Afghanistan. Og så har vi gitt et klart budskap i Afghanistan om at man ikke får asyl hvis man beveger seg gjennom Russland, sier han.

Kallmyr sier at de vet at flere hundretusen nå har lest dette budskapet.

– Men det er også for tidlig å konkludere med om dette er årsaken eller om nedgangen i seg selv blir varig framover. Foreløpig varierer tallene veldig, sier han.

Statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp)

Statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp) sier de har nådd ut til flere hundretusen med sine kampanjer.

Foto: NRK