NAV venter kostnadshopp i framtiden

I 2060 har vi mer enn dobbelt så mange pensjonister, noe som gjør at NAV-utbetalingene øker med 20 til 90 milliarder kroner. Det viser nye prognoser fra NAV om fremtidens trygder og ytelser. Norge trenger altså mange flere innbyggere som jobber.