NRK Meny

NAV skal hjelpe gjeldsofre

Nordmenns privatgjeld øker, og stadig flere opplever at familieøkonomien trues. Nå oppretter Nav sitt første kompetansesenter for gjeldsrådgiving. Pilotprosjektet innebærer at Nav skal bli bedre på forebyggende arbeid, og ta opp brukernes håndtering av privatøkonomien på et tidlig tidspunkt. I desember i fjor hadde nordmenn en samlet inkassogjeld på godt over 70 milliarder kroner, og i 2014 var om lag 236.000 nordmenn økonomisk svartelistet på grunn av gjeld.