Natur og Ungdom vil gi kystfiskerne førsterett

Kystfiskerne bør få lov til å stå først i køen på fjorden. Det mener Natur og Ungdom, som stiller seg bak Norges kystfiskarlag.

Arne Pedersen

STØTTES AV MILJØVERNERE: Arne Pedersen i Norges kysfiskarlag mener han selv og fiskekollegene bør ha fortrinnsrett på blant annet Varangerfjorden.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Miljøvernerne står side om side med kystfiskerne, som frykter for torsken i fjordene.

– Slik det er i dag så høster kystfiskerne av ressursene på en bærekraftig måte. Oppdrettsnæringen derimot, har ennå store problemer med blant annet lakserømming og lakselus, noe som gjør at naturen ellers blir ødelagt, sier Eiterjord.

Vil ha fiskerne først i køen

Gaute Eiterjord er redd for at kystfiskerne vil tape områder om oppdrettsnæringen får vokse i samme tempo framover.

Gaute Eiterjord er nestleder i Natur og Ungdom

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom stoler mer på fiskerne enn oppdrettsnæringen.

Foto: Natur og Ungdom

Natur og Ungdom hadde nylig et møte med kystfiskerne. Der ble det diskutert forvaltning av fiskeressursene og fiskeri.

Konklusjonen etter møtet ble at naturvernerne stiller seg bak Norges kystfiskarlag, og med det ønsker å gi fiskerne i fjordene førsterett.

– Kystfiskerne klarer i dag å forvalte ressursene på en god måte, slår Eiterjord fast.

Ber om stans

Leder Arne Pedersen, i Norges kystfiskarlag, mener utbredelsen av oppdrettsanlegg nå må bremses.

– Slik vi ser det er det nå nødvendig med to tiltak. For det første må det sies nei til å etablere nye oppdrettsanlegg på gytefeltene innerst i fjordene. Det andre er at den veksten og den ekspansjonen vi ser innen næringen nå, må stoppes.

Direktoratet ikke engstelig

Fiskeridirektoratet mener det i dag er god nok kontroll over oppdrettsnæringen.

– God forvaltning skal blant annet ivareta bærekraft, og den skal være til gagn og nytte for samfunnet. Med de virkemidlene vi nå rår over, så mener vi at vi har høvelig kontroll, sier Ernst Bolle som er fungerende regionleder for Fiskeridirektoratet, region nord.

Arne Pedersen i kysfiskarlaget er skeptisk. Han mener forskjellen i kravene som stilles til oppdrettsnæringen kontra kystfiskerne er urettferdig og feil.

Sjark på Varangerfjorden

Sjarkfiskerne er bekymret for torskens framtid i fjordområdene.

Foto: Thor Thrane / NRK

– Dette kan ikke fortsette. Vi ser allerede nå at torskestammen i Varangerfjorden er blitt mye mindre. Det skjer til tross for at det fangstes mye mindre enn det ble gjort før, sier Pedersen, som frykter at gytinga i verste fall kan stanse helt opp.