Nærmere bedre arbeidsvilkår

Norge har sluttet seg til en FN-konvensjon som skal sikre arbeidstakere i fiskerisektoren bedre arbeidsmiljø, sikkerhet til sjøs, og at skadede fiskere får behandling i land. Norge er det sjette landet som har ratifisert konvensjonen fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Avtalen trer i kraft ett år etter at ti stater, hvorav åtte kyststater, har ratifisert den.