NRK Meny
Normal

Næringslivet sliter i nord, tross norsk økonomisk opptur

Mens norsk økonomi er på vei opp, så er næringslivet i Finnmark pessimistiske med tanke på framtida. Det viser NHOs ferske økonomibarometer som legges fram torsdag.

Ingard Marjavara i Sydvaranger gruve

Arbeider ved Sydvaranger gruve som gikk konkurs i 2015. Konkursen kan delvis være årsak til det pessimistiske synet på framtida i Finnmark.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

NHOs andre kvartalsrapport for 2016 viser at Norsk økonomi trolig er i ferd med å nå et vendepunkt. Men ikke i landets nordligste fylke.

Bare bedrifter i det nedgangsrammede oljefylket Rogaland opplever svakere markedsutsikter enn Finnmark. Det viser NHOs økonomibarometer som legges fram torsdag.

Målfrid Baik

regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark sier flere av deres medlemsbedrifter ser pessimistisk på markedet og framtida.

Foto: Sunniva Sollied Møller / nrk

– Oppfatningen av den økonomiske situasjonen blant våre medlemsbedrifter er mer pessimistiske enn landsgjennomsnittet og det er bare rogalendingene som slår oss der, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark.

Pila peker nedover i nord

Siden andre kvartal i 2015 så har pila pekt nedover for næringslivet i Finnmark, og de første tallene for 2016 viser at det fortsatt går nedover.

Dårlig tro på framtida kan skyldes flere faktorer mener Baik.

– Innføring av flypassasjeravgiften, usikkerhet rundt realisering av gruveplanene ved Nussir i Kvalsund, samt Norterminal sin permittering av ansatte i Sør-Varanger, bidrar til mindre positivitet og mindre satsningsvilje i Finnmark, sier regiondirektøren.

Oljevernøvelse

Norterminal har permittert 12 ansatte i Sør-Varanger. Det er en av faktorene som virker inn på pessimismen blant deler av næringslivet i Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Fra optimisme til pessimisme

Noe av det skyldes sannsynligvis oljepris, samt økende arbeidsledighet.

Det er ingen enkle svar på hvorfor flere deler av næringslivet i nord er pessimistiske, men det er en knekk fra å være optimistiske langt over landsgjennomsnittet, til å gå under i løpet av 2015.

– Slik bedriftene opplever sitasjonen er den reell for dem, ut fra det de sitter og ser i ordrebøkene sine. Optimisme i næringa er veldig viktig for videre satsing på investering og vekst, sier Baik.

 Øystein Rushfeldt

Usikkerhet rundt realisering av gruveplanene i Nussir (her ved administrerende direktør Øystein Rushfeldt), kan bidra til mindre positivitet og satsingsvilje i Finnmark.

Foto: Allan Klo/NRK

Ikke helt helsvart

De pessimistiske framtidsutsiktene er på kort sikt, og Baik mener at allerede i 2017 kan man spore mer tegn til optimisme i Finnmark igjen.

– Vi må se det over lengre tid for å se om det virkelig er pessimisme blant bedrifrtene i Finnmark, eller om dette bare er et lite blaff, sier regiondirektøren.

Og helt helsvart er det ikke. Finnmark er blant de fylkene i landet som øker mest når det gjelder eksportvekst i landet. Det er god verdiskapning og verdiøkning fra næringslivet i Finnmark.

Sjømateksporten går så det suser

– Spesielt når det gjelder sjømat er det bra, der de står for 90 prosent av eksportveksten. Vi er veldig viktige for nasjonen Norge når det gjelder eksport. Det er noen få andre fylker som gjør det bedre enn oss, der Troms ligger helt øverst.

For mens denne typen eksport øker med ni prosent i Finnmark kan Troms skilte med en økning på hele 29 prosent på eksport av sjømat.

Det er økte priser på skrei, mer salg av fersk torsk og svært gode priser på laks som er årsaken til veksten.

Fiskedisk
Foto: Scanpix / Scanpix