NRK Meny
Normal

Nå starter utskipingen av radioaktivt avfall fra Andrejevbukta

«Europas farligste atomsøppelplass» ligger bare få mil fra norskegrensa. Tirsdag morgen reiste utenriksminister Børge Brende for å overvære utskipingen av det russiske atomavfallslageret.

Andrejevabukta

Slik så toppen på de midlertidige tankene ut for noen år siden, der nærmere 20.000 brenselselementer fra russiske atomubåter ligger lagret.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Norge har bidratt med til sammen 270 millioner kroner over 20 år for å sikre lageret fra den russiske Nordflåtens hovedlager for uranbrensel fra atomubåtene. Den har vært i særdeles dårlig forfatning.

Nå skal Europas farligste atomsøppelplass ryddes og flyttes, fra Andrejevbukta på Kolahalvøya og til Uralfjellene.

– Dette er en historisk dag, sier utenriksminister Børge Brende til NRK før avreise.

Lagret radioaktivt avfall i Andrejevabukta

Slik har det radioaktive avfallet blitt lagret i mange tiår. De sylinderformede brenselsstavene skal nå fraktes til det russiske reprosesseringsanlegget i byen Majak i Sibir.

Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Stor egeninteresse i oppryddingen

50 kilometer fra norskegrensa har det vært lagret blant annet 20.000 brukte atombrenselsstaver, 9.000 tonn fast radioaktivt avfall og 5.000 kubikkmeter flytende radioaktivt avfall.

I 2015 var det meningen at fjerning og flytting av det svært dårlig sikrede atomavfallet skulle starte, men først i juni 2017 blir det altså gjort.

Børge Brende til Andrejevbukta

Utenriksminister Børge Brende reiste tirsdag morgen til Andrejevbukta i Russland for å overvære utskipingen.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

– Hvorfor er det viktig å bidra i oppryddingen?

– Dette har vært en dugnad, og Russland har tatt en betydelig andel selv og. Vi må ikke glemme at de lå med brukket rygg økonomisk etter den kalde krigen, sier Børge Brende.

I tillegg trengte det høyradioaktive avfallet ned i grunnen, og kunne havnet ut i Barentshavet.

– Vi har en stor egeninteresse av at oppryddingen blir gjennomført. Så jeg mener det er en vinn-vinn-situasjon. Men det er selvsagt ikke risikofritt. Ingenting som har med kjernebrensel å gjøre, er det, sier Brende.

Atomavfallslager i Andrejevabukta på Kolahalvøya

Slik så det ut i Andrejevbukta for noen år siden, da det var Nordflåtens hovedlager for uranbrensel fra atomubåter. Området er i dag Europas verste atompøl, som det vil koste milliarder av kroner å rydde opp i.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Norske medier uteblir

Atombrenselet og atomavfallet ligger lagret i tanker. Hvert brenselselement må tas opp av tanken, pakkes om i godkjente containere og så fraktes med skip til Murmansk. I Murmansk blir containerne fraktet videre med tog til Uralfjellene.

Norske medier valgte å ikke være med på turen til Russland, fordi det ble lagt ned strenge restriksjoner om fotografering i Andrejevbukta.

– Jeg synes det er veldig trist, fordi dette har stor betydning for Norge og Finnmark. Men vi har tatt det opp med Russland, og de mener det er en for høy risiko. Dette er delvis militære installasjoner, og var et anlegg for mariner og ubåter tidligere. Men det sier noe om situasjonen i Russland når det gjelder forholdet til pressen, sier Brende.

Andrejevbukta

En geigerteller måler radioaktivitet foran et av de gamle lagerbyggene i Andrejevbukta.

Foto: Amund Trellevik/NRK