Nå skal livet bli lettere for pasienter som bor i distriktene

Et nytt nærsykehus i Finnmark kan forenkle hverdagen til mange kronisk syke, eldre og barn. Andre helseforetak følger med på prosjektet.

Lina og Inga Eira

Lina Eira (t.v.) om bord hurtigbåten fra Alta til Hammerfest sammen med sin mor Inga Eira. Båtturen er en del av en over fire timer lang reise, én vei, for en MR undersøkelse på sykehuset i Hammerfest.

Foto: André Bendixen / NRK

17 år gamle Lina sin reise fra Kautokeino til sykehuset i Hammerfest har fått mange til å reagere, fordi en MR-undersøkelse på 15 minutter krever en reisevei på 16,5 timer i deler av Finnmark.

Men dette kan snart være historie for mange i Vest-Finnmark og Nord-Troms.

For høstne 2019 skal nye Alta nærsykehus være klar til bruk.

Da vil mange av innbyggere i Finnmark slippe en svært lang reisevei til sykehuset.

– Det blir veldig bra for dem som må reise til sykehus for korte og hyppige undersøkelser. Kronikere, eldre og barn slipper mange reiser til sykehuset i Hammerfest eller Tromsø, sier kommuneoverlege i Alta, Kenneth Johansen.

Kommuneoverlege Kenneth Johansen i Alta

Kommuneoverlege Kenneth Johansen i Alta mener det nå er svært viktig at Finnmarkssykehuset fyller nærsykehuset med det innholdet som er planlagt.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

40.000 konsultasjoner

Det nye sykehusbygget i Alta blir en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, opplyser Finnmarkssykehuset.

Fra 2020 kommer det til å bli dobbelt så mange dager med legespesialister i Alta.

– I dag er det rundt 20.000 konsultasjoner med spesialistpoliklinikken i Alta. Det skal dobles, sier kommuneoverlegen i Alta.

Målet om 40.000 konsultasjoner i Alta vil få betydning for de mange pasientreisene i fylket. Årlig er det rundt 80.000 pasientreiser i Finnmark alene.

Bent Høie

Bent Høie var på besøk hos Alta helsesenter i 2015 for å bli orientert om de nye planene om prosjektet Alta nærsykehus.

Foto: Erik Lieungh

Desentralisering av sykehustjenestene

Det blir etablert MR og CT ved nærsykehuset i Alta, og samtidig skal man øke antallet ultralydundersøkelser.

Kommunikasjonssjef for Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, opplyser at de vil flytte legene ut i distriktene, slik at pasientene slipper lang reisevei til sykehus.

– Vi tar konsekvensen av at Finnmark har lange avstander og spredt bosetting. Vi desentraliserer behandlingstilbud og plasserer tilbud ut i distriktene hvor det er hensiktsmessig, sier Palm.

Når nærsykehuset står ferdig i Alta, vil pasienter som Lina Eira slippe å reise i nærmere ett døgn for å komme seg til undersøkelse eller behandling.

– Hammerfest er langt unna mange som bor i Vest-Finnmark. Alta er en mer sentral plass, og da blir det mye lettere for veldig mange å reise, sier Eira.

Lina Eira

Lina Eira fra Kautokeino kunne fått en langt kortere reise om MR-undersøkelsen ble gjort i Alta og ikke i Hammerfest. Når nærsykehuset i Alta står klart er MR et av mange nye tilbud som vil korte ned pasientreisene til mange i Vest-Finnmark.

Foto: André Bendixen / NRK

Viktig for resten av Norge

Nærsykehuset i Alta skal bli et såkalt desentralisert medisinsk senter (DMS).

Finnmarkssykehuset sier at modellen i Alta vil omfatte mer enn et vanlig DMS inneholder i dag.

Helse Møre og Romsdal jobber nå med å etablere et DMS i Kristiansund, mens Helgelandssykehuset i Nordland jobber med å få på plass en ny sykehusstruktur i 2025.

Neste uke skal flere helseforetak møtes til et styreseminar på Helgeland, deriblant Helse Møre og Romsdal.

Der skal Finnmarkssykehuset legge fram sine erfaringer til nå med nærsykehuset i Alta.

– Vi følger nøye med alle stedene som har DMS og hvilke erfaringer de har, sier kommunikasjonssjef ved Helgelandssykehuset, Tore Bratt.

Eirik Palm

Eirik Palm er kommunikasjonssjef for Finnmarkssykehuset. Han sier at flere pasienter i Vest-Finnmark skal slippe å reise til sykehuset i Hammerfest i tiden som kommer.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Må levere som lovet

Nærsykehuset i Alta blir utformet for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Vest-Finnmark.

Kommuneoverlegen i Alta mener det er viktig at Finnmarkssykehuset overholder lovnadene i forbindelse med nærsykehuset.

– Det veldig viktig at foretaket nå fyller planene med innhold, slik at det blir så mange legedager som det er planlagt her. Da slipper flere i mindre grad å reise til sykehus, sier kommuneoverlege Kenneth Johansen.