Nå kommer landets første post-i-hotell

Norges første post-i-hotell er etablert i Hasvik i Finnmark. Det åpner for flere kreative løsninger for hvor et postkontor etter hvert kan ligge.

Hasvik hotell, Mona Jacobsen Saab har "post-i-hotell"

Hotelleier Mona Jacobsen Saab har nå fått postkontoret inn i sitt hotell på Hasvik. Det synes hun er strålende.

Foto: Erik Lieungh

Fiskeværet Hasvik stod i fare for å miste et av sine post-i-butikktilbud. Nærmeste postkontor ville da bli Breivikbotn om lag 15 km unna.

Heldigvis har Posten nå fått hjelp av eier og daglig leder Mona Jacobsen Saab ved Hasvik hotell.

– Ja, vi har nå gått sammen med posten og gjort noe som ikke har vært gjort før i Norge. Vi har åpnet Norges første post-i-hotell, forteller hotelleieren.

Jeg tror det er gode løsninger for oss der det er småe forhold.

Distrikssjef for post-i-butikk i Finnmark, Knut Wold

Ville ikke miste Posten

Ideen kom etter at kiosken som hittil har hatt posttilbudet så seg nødt til å legge ned, og den lokale Coop-butikken hadde ikke plass. Da sto Hasvik i fare for å miste post-i-butikk tilbudet, og det ville ikke hotelleieren.

– Vi fikk en anmodning om å komme på banen og inngikk dermed en avtale med posten om å starte postkontor inne på hotellet vårt, forteller hun.

Det var ordfører i Hasvik som tipset om hotellet, etter at hun påtok seg ansvaret med å finne aktører som kunne overta postmottaket.

– Jeg tror at spesielt for den eldre delen av befolkninga som ikke har bil, eller som bruker posten mye og aktivt, er dette en god løsning. For dem ville det jo blitt en utfordring å dra til Breivikbotn for å få hjelp til de tjenestene de trenger, sier Saab.

Hasvik på Sørøya, med stedskiltet foran og kirka i bakgrunnen

Hasvik på Sørøya, med stedskiltet foran og kirka i bakgrunnen, er det første stedet i landet som får postkontor inne på det lokale hotellet.

Foto: Erik Lieungh

Mer kreative postløsninger

Distriktssjef for post-i-butikk i Finnmark, Knut Wold, er fornøyd med løsningen, selv om det er en midlertidig løsning. Det fordi posten trenger litt bedre plass enn de nå har fått på hotellet.

Likevel har dette nå åpnet opp for flere kreative løsninger på hvor et postkontor kan ligge.

– Jeg tror dette kommer til å bli aktuelt flere steder i Finnmark, der vi har dagligvarebutikker som ikke har plass. Da må vi se etter andre muligheter. Nå jobber jeg for eksempel med ei løsning der det er snakk om post i et museum, sier Wold.

I museet skal kanskje også et bibliotek inn, og da mener han at Posten er med på å bidra til at kommunen kan opprettholde museet videre.

– Jeg tror det er gode løsninger for oss der det er små forhold, sier Wold.

Etter en uke med hotell og postdrift er de godt i gang i Hasvik, selv om det er mye å sette seg inn i.

– Det å drive post er jo et helt fag. Men vi gjør en hederlig innsats og har veldig flinke folk ifra posten som følger oss opp og har bra systemer så dette skal gå greit, mener Saab.