Nå kan det svi i lommeboka å slippe «Fido» løs

Mattilsynet har gått ut med en påminnelse til landets hundeeiere. – Husk båndtvangen fra og med i dag, skriver tilsynet.

Løshunder i boligfelt

VANLIG SYN HER: Løshunder har vært et helårig problem i Kautokeino i mange år. Men det er hjemmel for å bøtelegge eiere som slurver med hundeholdet.

Foto: Roger Manndal / NRK Sápmi

Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet

GIR STRENG PÅMINNELSE TIL HUNDEEIERE: Seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud ved Mattilsynets seksjon for dyrehelse.

Foto: Privat

Fra og med i dag til og med 20. august er det såkalt generell båndtvang for hund i hele landet.

– Mattilsynet minner derfor alle hundeeiere om å holde hunden i bånd. Den som bryter reglene, kan bøtelegges.

Dette uttaler Ole-Herman Tronerud hos Mattilsynet.

– Møter du en hund som er løs kan du fange den og levere den tilbake til eieren. Dersom du ikke vet hvem eieren er, skal hunden snarest leveres til politiet, råder han.

Hensyn til dyreliv

Mattilsynet skriver at generell båndtvang er en årlig fast periode, hvor hunder skal holdes i bånd, eller holdes forsvarlig inngjerdet.

– Dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden. For å unngå at hunder skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr er det viktig at alle overholder båndtvangen. Dette er også en tid på året da det er mange mennesker ute.

– Hold hunden i bånd av hensyn til andre, skriver Tronerud.

Unntakene

Mattilsynet minner om at flere kommuner har egne områder hvor det er lov til å slippe hunden løs hele året, uavhengig av båndtvangsperioden.

Enkelte fylker og kommuner har egne regler om båndtvang på bestemte områder utover den generelle båndtvangstiden, som for eksempel utvidet båndtvang i populære turområder.

– Ta kontakt med kommunen din dersom du lurer på om det er lokale bestemmelser som har betydning for muligheten til å slippe hunden lås, råder seniorrådgiver Tronerud.

Båndtvangen gjelder ifølge Mattilsynet heller ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder i tjeneste eller under trening.