Nå blir det drakamp om å drive dette omstridte turistmålet

Scandic har hatt monopol på å drive turistvirksomhet ved det populære Nordkapplatået. Nå kan de få konkurranse fra Hurtigruten.

Nordkapp globus vinter

Nordkapplatået er et svært populært turistmål. Men Hurtigruten mener det kan utnyttes enda bedre enn i dag.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Vi ser et stort potensial for å drive virksomhet i reiselivet i Nordkapp gjennom hele året. Nordkapplatået er et av Norges desidert viktigste reisemål. Men skal vi få til dette, må det gjøres grep.

Anne Marit Bjørnflaten

Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, mener at det må finnes aktiviteter året rundt om Nordkapp skal utvikle seg videre. Hun nevner blant annet skuterturisme som et mulig satsingsområde.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det sier Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten.

Det er i dag Rica som eier rettighetene til å drifte turistområdet ved Nordkapplatået, mens Scandic driver anlegget.

Men kommunens reguleringsplan er nå ute på høring. Det kan bety endringer i hvem som får drive den omstridte turistmagneten – trolig fra juni av.

Og nå ser altså Hurtigruten sitt snitt til å kaste seg inn i konkurransen.

Vurderer skuterturisme

– Vi ønsker å åpne opp for virksomhet i tillegg til den som er der i dag. For å utvikle Nordkapp ytterligere må vi ha aktiviteter gjennom året. Blant annet kan vi satse på skuterturisme, forteller Anne Marit Bjørnflaten.

Hun nevner videre nye overnattingsmuligheter og satsing på kortreist mat som mulige satsinger for Hurtigruten i Nordkapp.

– Og dette er jo mye av det samme vi gjør sammen med lokale aktører langs kysten, forklarer Bjørnflaten.

– Vi ser et stort potensial for å drive virksomhet i reiselivet i Nordkapp gjennom hele året.

Anne Marit Bjørnflaten

– Vanskelig med to

Distriktsdirektør i Scandic, Knut Sigurd Pettersen, tror derimot det kan bli vanskelig om Scandic og Hurtigruten skal drive konkurrerende virksomhet på Nordkapplatået.

– Vi mener det er vanskelig å se for seg at to større opplevelsessentre på Nordkapp vil være økonomisk bærekraftige. Ikke minst blir det spesielt vanskelig gjennom en krevende vintersesong, sier Pettersen.

Han legger også til at Scandic og Rica har hatt helårsaktivitet på platået siden 2002 og investert stor i helårssatsingen.

– Dessuten ser vi på nye omfattende investeringer. I innspillet til områdeplanen legger vi frem investeringer på 140 millioner kroner. I tillegg skal vi bidra til å skape nye arbeidsplasser på Nordkapp fremover, forteller Pettersen.

Distriktsdirektøren opplyser at de i dag har 75 årsverk på Nordkapp.

– Hurtigruten har på sin side ikke en eneste ansatt i Honningsvåg i dag, sier Pettersen.

Folkemøtet om bommen på Nordkapp

Knut Sigurd Pettersen (i midten) ser ikke for seg at det vil være økonomisk bærekraftig med to større opplevelsessenter på Nordkapplatået.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Vi mener det er vanskelig å se for seg at to større opplevelsessentere på Nordkapp vil være økonomisk bærekraftige.

Knut Sigurd Pettersen

Politikerne ønsker engasjement

Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen (Ap), er glad for at Hurtigruten har vist interesse for å satse på Nordkapp.

– Dette er bra. Hele det politiske miljøet i Nordkapp ønsker et høyt engasjement. Dette kan gi økt verdiskaping både for de på platået og andre aktører, sier Hansen.

Hun kan ikke kommentere om Scandic og Hurtigruten eventuelt kan ha to like anlegg på Nordkapplatået. Hansen kan heller ikke si noe om det fins en grense for hvor stor aktivitet som kan skje på platået.

– Vi står midt inne i prosessen, sier ordføreren.

Som har satt av påsken til å lese gjennom alle innspillene som er kommet i denne høringsrunden.

Folkemøtet om bommen på Nordkapp

Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp, kan ikke si særlig om hvor vidt det er mulig at både Scandic og Hurtigruten driver virksomhet på Nordkapplatået.

Foto: Kristina Kalinina