NRK Meny
Normal

Mysteriet med politidørene et steg nærmere oppklaring

De mystiske politidørene som dukket opp i fjæresteinene i Varangerfjorden i helga har trolig aldri blitt levert inn til gjenvinning som planlagt. Men hvem som har hentet dem, og dumpet dem flere år etter, er fremdeles et mysterium.

Politidører i strandkanten

I Lausklubben-fjæra i Nesseby kommune, har tre politidørene mest sannsynlig rekt i land.

Foto: Randi Irene Losoa

Flere år etter politikontoret i Vadsø ble pusset opp, dukker politikontorets dører opp i fjæresteinene i Varangerfjorden.

Selv om det så langt er usikkert hvordan de havnet der, er det i alle fall liten tvil om hvor de har vært. Dørene har fortsatt både navn og nummer intakt. Politioverbetjent Rushfeldt, har uten tvil holdt til bak den ene.

Rushfeldt forteller at det var Statsbygg som hadde ansvaret for renovasjonen. Selve rivingen ble gjort i et eget prosjekt av Norsk gjenvinning.

NRK har vært i kontakt med Norsk gjenvinning, som mandag kastet seg rundt for å finne ut av politidørmysteriet.

Politisjefens dør funnet i fjæra

NUMMER 126: Hallgeir Rushfeldt er fortsatt politioverbetjent ved Vadsø politikammer, men bak en ny dør. Den gamle ligger i fjæra i Nesseby.

Foto: Randi Irene Losoa

Ble aldri levert inn

Etter gjentatte telefoner og sjekk i arkiver og med flere ulike selskaper svarer kommunikasjonssjef Annica Siedler slik:

– Dette var et rivningsoppdrag vi hadde. Vi sendte materialet videre i konteinere til Masternes gjenvinning for destruksjon. Vi har sjekket oppe hos dem, og har gått gjennom mottaksrapport og sluttrapport, sier hun.

– Vi ser på rapportene at det er levert inn trevirke fra prosjektet. Dette er havnet i en maskin som kverner dette opp til flis. Vi har snakket med flere andre som har vært involvert i dette prosjektet og ingen kan huske at det er blitt levert inn dører fra selve rivningsoppdraget, sier hun.

– Det som er vår teori er at dørene aldri er blitt levert inn til gjenvinning. Vi tror at noen har sett på disse dørene som gjenbruk og at de er blitt hentet ut av bygget før rivning eller underveis i prosjektet. Jeg ser på bildene at dørene ser friske ut. Dette oppdraget foregikk i 2011 og 2012, og hadde de vært dumpet i det tidsrommet ville de vært mer sliten nå, sier hun

– Vi finner ingen avvik hos oss

– Så dørene har aldri blitt hentet av Masternes?

– Nei. Der går de rett inn i en binge for treverk og blir kvernet opp. Det er ikke uvanlig at ting blir hentet ut av et bygg før rivning, og det er nok det som er skjedd i dette tilfellet. Noen har hentet dørene med det formål at man skulle bruke dem, men har senere dumpet dem. Vi finner ingen avvik i vår materialkjede, men vi er samtidig veldig opptatte av at slike ting blir oppklart, sier Siedler.