Myndighetene er sent ute

Det er fortvilende at store mengder sjøfugl blir skadet av kroker og garn gjennom mange år, uten at myndighetene griper inn. Det sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening. Foreningen mener Mattilsynet har sviktet i saken, etter at de fikk ny og omfattende dokumentasjon for snart to år siden.

Måke med fiskekrok i nebbet i Øst-Finnmark
Foto: Anders Faugstad Mæland