Mulig nye asylsøkere på Storskog

Det som antas å være to asylsøkere har ankommet den russiske grensestasjonen på sykkel. Politiet har derfor igangsatt framskutt passkontroll på grensa.

Asylsykkel

ASYLSYKKEL: En sykkel står plassert på utsiden av den russiske grensestasjonen Boris Gleb onsdag ettermiddag. Sykkelen tilhører en kvinne som antagelig er asylsøker og vil forsøke å søke asyl i Norge.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Thomas Pettersen i Finnmark politidistrikt bekrefter til NRK at de har fått tips om personer som nå befinner seg på den russiske grensestasjonen. Disse antas å være asylsøkere.

– Vi har fått tips om at det har kommet noen på sykkel, mer enn det vet vi ikke. Vi undersøker hva det handler om, men de er fortsatt på russisk side, sier han.

NRKs reporter som befinner seg på Storskog kan fortelle at det nå er framskutt passkontroll på grenselinja. Det har også vært et diplomatisk møte mellom norske og russiske grenseinspektører i grensesonen mellom landegrensene.

To kvinner på sykkel

Også to uavhengige kilder har tipset NRK om at de har observert personene på asylsykler på russisk side. Det skal dreie seg om en mor og datter. Disse har også med seg mye bagasje får NRK opplyst fra tipserne som var på vei fra Russland til Norge.

Operasjonsleder Thomas Pettersen i politiet sier Russland får svare på hva som skjer på russisk side.

– Har dere vært i kontakt med noen på russisk side?

– Nei, vi driver som sagt å undersøker hva det handler om, sier Pettersen.

Første asylsøker på ett år

Nylig ankom en russisk statsborger Storskog og forsøkte å søke norsk asyl, men ble sendt i retur etter kort tid. Dette var første tilfellet siden 30. november i fjor at asylsøkere har ankommet Storskog grensestasjon på den norsk-russiske grensen siden asylkrisa. Da ankom nesten 5.500 asylsøkere over Storskog.

Politiet sier at denne gangen foreløpig ikke vet hva slags personer som nå befinner seg på den russiske grensestasjonen Boris Gleb.

– Nå jobber vi videre med de vi samarbeider med. Det er Grensekommissariatet og Forsvaret som utøver politiets rolle på grensa, så vi holder kontakten med de.

2.526 asylsøkere til Norge i år

Tidligere i dag la Utlendingsdirektoratet fram tall for antall asylsøkere som har ankommet Norge hittil i år. Mot over 31.000 asylsøkere i hele fjor, er det hittil i år registrert 2.526 personer. Fremdeles er det flest personer fra Syria og Afghanistan som søker om beskyttelse i Norge.