NRK Meny

Møter departement om strøm

Både samferdselsministeren og olje-og energiministeren beklager på det sterkeste at de brukte åtte måneder på å svare på ett brev fra fylkesmennene i Nord-Norge. I februar sendte fylkesmennene bekymringsmelding til departementene hvor de blant annet ba om en risiko- og sårbarhetsanalyse. Da hadde landsdelen nok en gang opplevd strømstans i lange perioder på grunn av uvær. 15. oktober møter de statssekretærene i departementene for å se på hva som må gjøres.