Møte om datasikkerhet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kaller inn fylkesmenn og direktorater til et møte om dataangrepet. Så langt har tre norske virksomheter meldt at det er rammet av det som blir betegnet som det største koordinerte dataangrepet i historien.