«Liv» (15) håpet ny mobbelov ville stoppe mobbingen – det gjorde den ikke

Moren er bekymret for datterens grunnskoleutdanning fordi skolen ikke klarer å gi henne en trygg skolehverdag. Samtidig har varslene om mobbing til fylkesmennene økt dramatisk.

Mobbing i skolen

Den nye mobbeloven har ført til en eksplosjon av mobbevarsler til fylkesmennene i landet. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Mobbing har vært en del av hverdagen til 15 år gamle «Liv» gjennom store deler av hennes skolegang.

For skolen klarte aldri å sette inn riktige tiltak som fikk slutt på mobbingen.

Saksbehandlingen hos Fylkesmannen i Finnmark har også tatt tid. Moren til «Liv» frykter nå for datterens grunnskoleopplæring på grunn av mye fravær.

Mobbesaken har gått utover hennes skolegang. Det påvirker både hvilken utdanning hun kan ta videre, og hennes sosiale utvikling.

mor til «Liv»

Endringene i opplæringsloven som ble innført i august i fjor, gjør at elever og foreldre kan gå rett til fylkesmannen dersom de opplever at skolen ikke tar tak i en mobbesak.

Tall NRK har hentet inn fra landets fylkesmenn, viser at i løpet av første del av 2018 er det kommet inn om lag 320 henvendelser.

Bare i Finnmark er det i løpet av skoleåret kommet inn 62 henvendelser om krenkelser.

Lang saksbehandlingstid

«Liv» hadde forhåpninger da den nye loven kom. Det skulle bli raskere behandling, og enklere klageordning. Men hun opplever at hverken skole eller fylkesmann klarer å gi henne et trygt skolemiljø.

Det er ingen som tar ordentlig tak i saken så den kan få en løsning. Det er så utmattende.

«Liv»

«Foreldrenettverket mot mobbing» sier de får mange tilbakemeldinger på at saker ikke blir løst, selv om fylkesmannen følger saken.

Karianne Nergård Smitt, Foreldrenettverk Mot Mobbing

Saksbehandlingen tar lang tid, og skolene setter ikke inn tiltak som fungerer sier Karianne Nergård Smitt, leder i Foreldrenettverket mot mobbing.

Foto: Privat

– Vi får tilbakemeldinger på at saksbehandlingstiden hos fylkesmannen er lang, og at skolene ikke setter inn tiltak som fungerer, sier leder Karianne Nergård Smitt.

Fylkesmannen i Finnmark har høy prioritet på sakene om mobbing og krenkelser, men synes mengden med henvendelser er krevende.

– Vi jobber veldig mye med denne type saker. Vi må legge bort andre ting vi har planlagt. Det er tidkrevende, og vi går grundig inn i hver sak, sier Katharine Jakola.

Katharine Jakola

Katharine Jakola hos Fylkesmannen i Finnmark sier mange skoler sliter med å finne riktige tiltak mot mobbing.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Etterlyser flere fagmiljø

Erling Roland er professor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Han jobber mye med mobbing og adferdsproblemer, og får mange henvendelser fra skoler og kommuner som ber om hjelp. Gjennom dette arbeidet ser han at kompetansen i skoleverket og i kommunene variere mye.

Tall fra landets fylkesmenn viser også at mange skoler sliter med å bli mobbefrie.

– Denne type saker er kompliserte, og følelsene er sterke. Det kreves mye kunnskap om hva man skal gjøre, og den kompetansen har ikke alle skoler og kommuner. Vi klarer heller ikke å hjelpe alle.

Erling Roland

Professor Erling Roland mener sentrale myndigheter har undervurdert hvor vanskelig det er å løse mobbesaker.

Foto: privat

Roland etterlyser flere sterke fagmiljø innenfor dette feltet som kan bistå skolene.

Den nye opplæringsloven gir skolene et stort ansvar for å gi alle elever et godt skolemiljø. Professoren mener myndighetene har undervurdert hvor krevende det er å løse mobbesaker.

– Det er mange skoler som bruker kolossalt med tid på denne type saker. Likevel blir ikke resultatet alltid godt nok, sier Erling Roland.

Vil hjelpe andre

Etter sommerferien starter et nytt kapittel i livet for «Liv». Hun håper hverdagen på videregående skole blir bedre.

Den vanskelige skolegangen har uansett gitt retning for valgene videre.

I framtida vil jeg hjelpe barn som har opplevd det samme som meg.

«Liv»
Ny lov mot mobbing

«Liv» sine håp for ny mobbelov er så langt ikke innfridd, men hun ønsker å hjelpe andre som har opplevd det samme som henne.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK