NRK Meny
Normal

Mister rett til fisken: – En krigserklæring mot kysten

Regjeringa vil fjerne leveringsplikten som trålerne har til nordnorske lokalsamfunn. – En krigserklæring mot kysten. Ren galskap, sier ordførere i Finnmark.

Kystaksjonen

LANG KAMP: Kystaksjonen demonstrerte foran Stortinget i mars 2014. Kjell Inge Røkke har i årevis vært selv symbolet på storkapitalen som har jobbet for å tilegne seg kvoter, på bekostning av kystsamfunn som mener de har historiske rettigheter.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Leveringsplikten betyr at de store torsketrålerne har vært forpliktet til å levere fangsten i utpekte lokalsamfunn nordpå. Denne plikten har vært under sterkt press fra trålredernes side, og har etter hvert blitt betydelig myket opp.

I den såkalte Sjømatindustrimeldinga foreslår regjeringa å gå flere skritt i retning av det Kjell Inge Røkke og de andre store rederne ønsker seg: Heretter skal de bare ha plikt til å levere i et bestemt fylke, ikke til bestemte fiskevær. Dessuten skal mottakene ikke ha plikt til å bearbeide fisken som blir levert.

– Dette betyr katastrofe, sier Trond Einar Olaussen. Han er ordfører i Gamvik, en kommune som i årevis har slåss mot kvoteeierne og staten for å beholde sin rett til å leve av fisken.

Fredag morgen hadde Olaussen ennå ikke fått lest utspillet fra regjeringa. Men når NRK gjengir hovedpunktene, er han klar i sin dom:

– Dette er galskap!

Krever fisken tilbake

Stine Akselsen

Ordfører Stine Akselsen mener regjeringa glemmer historien bak trålernes forpliktelser.

Foto: Stian Strøm

I nabokommunen Lebesby sier ordfører Stine Akselsen at meldinga fra regjeringa er en krigserklæring.

Hun mener regjeringa glemmer at opplegget var en byttehandel: Trålrederiene fikk et unntak fra loven som sa at kvotene skulle tilhøre aktive fiskere. Til gjengjeld skulle de levere fisken i kystsamfunn som hadde historiske rettigheter.

– Hvis trålerne skal slippe leveringsplikten, må også fisken falle tilbake til kystsamfunnene. La kystflåten ta råstoffet på land, så det kan bearbeides her. Det er det ferske råstoffet det er lønnsomhet i.

Akselsen reagerer også sterkt på at regjeringa ikke lover bedre kompensasjon til lokalsamfunn som blir frattat fisken.

Aspaker: Virker ikke

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener derimot at de ulike forpliktelsene som trålerne har, er gått ut på dato.

– Det er riktig å legge om en ordning som ikke virker etter formålet, sier Aspaker i en pressemelding.

– Bearbeidingsplikten har i praksis ført til at industrien kjøper mindre fisk, fordi plikten påfører bedriften tap når det er mer lønnsomt å selge torsk uforedlet, mener regjeringa.

Forslagene i dag er langt på vei i tråd med anbefalingene som det omstridte Tveterås- utvalget la fram før jul i fjor.

Regjeringa foreslår også å sette ned en kommisjon med sikte på å avvikle aktivitetsplikten, som innebærer at rederiene også må drive fiskeindustri.

– Både industriens og fiskeflåtens organisasjoner er klare på at dagens system ikke fungerer. Skal vi øke lønnsomheten i sjømatindustrien, kan vi ikke foreskrive mer av den medisinen som ikke lenger virker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.