NRK Meny

Mister organisasjonsstøtte

Norske Reindriftsamers Landsforbund hadde gjennom reinsdriftsavtalen fått krav om likestilling i styret som ble valgt i helgas landsmøte. De klarte ikke å innfri kravet fra staten om å ha minst 40 prosent kvinner i styret, og mister derfor 6,3 millioner i organisasjonsstøtte. I styret sitter det nå seks menn og tre kvinner, skriver Ávvir.