Mister ikke fergemidler – får beholde 38 millioner kroner

To fergetilskudd til Finnmark på 38 millioner kroner sto i fare for å forsvinne. Nå får fylkesråd for samferdsel i Finnmark redningsvest av kommunalministeren.

Geir Ove Bakken

Geir Ove Bakken, fylkesråd for Samferdsel i Finnmark, er fornøyd med at staten opprettholder fergetilskuddet til fylke på 38 millioner kroner, som det var fare for skulle forsvinne.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Jeg må innrømme at løsningen som kom i dag er bedre enn hva jeg hadde forventet, sier Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune.

Han mener det nå vil bli ro rundt fergetilskuddene som det har vært mye bråk rundt, da fylkeskommunen nå har fått det de håpet på. Statens fergetilskuddet på 38 millioner kroner blir nemlig opprettholdt i 2017.

– Jeg er glad for å kunne fortelle at Finnmark fylkeskommune vil få rammetilskudd for de samme fergene i 2017 som i år. Det betyr at saken er løst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner(H) i dag.

Risikerte store budsjettkutt

Tilskuddene til Øksfjordsambandet og Årøya har blitt foreslått fjernet av Vegdirektoratet fordi båtene på dette sambandet ikke utløser statlig tilskudd, etter at staten endret sine rammebetingelser for overføringer.

Nå har imidlertid departementet lyttet til Finnmark fylkeskommune.

– Bakgrunnen er at veidirektoratet har gitt en anbefaling om hvordan man skal telle fergesamband for å få en lik praksis i hele landet. Vi har hatt dialog med Finnmark fylkeskommune om at vi ikke trenger å ha usikkerhet rundt dette i år 2017, Sier Jan Tore Sanner.

– Blir dette dekket opp gjennom kutt andre steder, som igjen kan ramme fylkeskommunen?

– Nei, Finnmark fylkeskommune får de pengene de skal ha i henhold til inntektssystemet. Vi sørger nå for at de får penger for de samme fergene i 2017 som de får i 2016, sier Sanner.

Statsråd Jan Tore Sanner

Statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekreftet til NRK i dag at staten opprettholder fergetilskuddet på 38 millioner kroner til Finnmark fylkeskommune.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Fornøyd med at dialog førte fram

– Det har vært dialog hele veien. Vi har hatt et godt møte med departementet, samt en god dialog med Finnmark Høyre i denne saken. Vi har møtt forståelse fra departementet og det tror jeg har vært med på at vi har fått en god løsning for 2017, sier Geir Ove Bakken.

– Hvilke konsekvenser får uttaket?

– Vi vet vi har utfordringer på samferdsel, og det å komme i en kuttsituasjon ville vært vanskelig. Nå har løsningen fra departementet vært med å bidra til at vi ikke setter oss i en vanskeligere situasjon i fylkeskommunen, sier Bakken.

Om tilskuddene til fergene blir opprettholdt etter år 2017 gjenstår å se. Departementet har nå nemlig en gjennomgang av kriteriene for å gi tilskudd.

– Det har også fylkeskommunene ønsket. Vi ønsker å få på plass et bedre system, men det er viktig for Finnmark fylkeskommune å få en avklaring nå, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nordområdesatsingen

Fergetilskuddet til blant annet Øksfjordsambandet, sto i fare, men nå opprettholder staten tilskuddet til Finnmark fylkeskommune.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK