Mister ansvaret for vannforvaltning

Finnmark fylkeskommune kan miste ansvaret for vannforvaltningen i Finnmark og Norsk-finsk vannregion. Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår at vannforvaltningsarbeidet skal være en del av naturmangfoldloven. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik mener dette er stikk i strid med regionreformen.