Mistenker hotellkjede for stort økonomisk misbruk av friluftsloven

Organisasjonen Norsk Friluftsliv beskylder Scandic for å bryte loven ved å ta for høye avgifter av dem som besøker Nordkapp-platået. Nå har de varslet Økokrim om situasjonen.

Nordkapp

Nordkapp-platået genererer hvert år flere titalls millioner for hotellkjeden Scandic og Rica Eiendom.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Mye tyder på at den avgiften som Rica og Scandic har lagt til grunn for å komme inn på platået ikke er i henhold til friluftsloven, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Heimdal viser til Klima- og miljødepartementet som i 2011 behandlet saken om avgiftsnivået på Nordkapp-platået. Den gang ble det påpekt at man må ha løyve for å kreve inn avgift, og at daværende avgiftsnivå syntes å være for høyt. Norsk Friluftsliv mener det er alvorlig hvis avgiftsnivået på Nordkapp-platået er drevet ulovlig.

– Hvis det stemmer står vi sannsynligvis overfor en stor reiselivs og friluftsskandale. Kanskje det største økonomiske misbruket av friluftsloven som noen ganger har funnet sted i Norge, sier Heimdal.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv

Lasse Heimdal er generalsekretær i organisasjonen Norsk Friluftsliv.

Foto: Joe Urrutia

Mistanke om noe ulovlig

Norsk Friluftsliv har fulgt Nordkapp-saken gjennom flere år. De jobber for at utmarksområder i Norge kan brukes av flest mulig uten betaling.

De har bedt Økokrim om støtte for å finne ut om det er gjort noe ulovlig.

– Vi er først og fremst bekymret for det økonomiske rundt inngangen på platået og for bevaringen av naturmiljøet. Etter det vi har fått indikasjoner på blir folk som skal drive med friluftsliv, med platået som utgangspunkt, overfakturert i stor skala, sier han.

Heimdal forteller at organisasjonen har engasjert jurister i Klima- og miljødepartementet til å vurdere saken. Resultatet har ført til større mistanke rundt forholdene på Nordkapp.

– Konkret vil ikke departementet uttale seg om denne saken. Men prinsipielt sier de at det ikke er anledning til å inkludere inn aktivitet innenfor et bygg i friluftsavgiften, sier han.

– Det skaper en mistanke om at det har vært krevd inn ulovlige avgifter i form av store beløp over flere år. Kanskje snakker vi om flere hundre millioner kroner, sier han.

Hotelldirektør Knut Sigurd Pettersen

Knut Sigurd Pettersen er distriktsdirektør for Scandic i Nord-Norge tilbakeviser alle mistankene fra Norsk Friluftsliv.

Foto: Skjermdump / NRK

Tilbakeviser påstandene

Hotelldirektør for Scandic Knut Sigurd Pettersen avviser påstandene fra Norsk Friluftsliv.

– Jeg vil totalt tilbakevise dette. De aller fleste kundene har vi kontrakt med i dag, og de representerer over 75 prosent av dem som kommer til Nordkapp, sier han.

– Klima- og miljødepartementet sier at man ikke kan beregne inventar o.l. knyttet opp mot en inngangspris, hva sier du til det?

– De beregningene vi laget for noen år tilbake er svært omfattende. De er fremlagt de offentlige myndighetene. Vi har ikke fått noen kommentarer til dem tidligere og anser det som helt nytt for oss, sier han.

Pettersen synes ikke avgiften de tar for inngang på platået er for høy.

– Det er den laveste avgiften som diskuteres i henhold til friluftsloven. Vi har fremlagt en grundig dokumentasjon på grunnlaget for avgiften. Det er også slik at staten selv tar inn merverdiavgift av summen. De aller fleste gjestene bruker de gode fasilitetene som er på platået og vi får ekstremt gode tilbakemeldinger fra kundene på produktet, sier han.