Mistenker Berlevåg for sju lovbrudd i skolen

Berlevåg skole takler ikke varsler om mobbing og trakassering på riktig måte. Lovbruddene kan ramme elever i grunnskolen, frykter Fylkesmannen.

Berlevåg skole

BUKK OG HAVRESEKK: Lærere ved Berlevåg skole kan behandle anklager som er rettet mot dem selv. Fylkesmannen mener de ikke følger lovens krav til hva skoleledelsen skal ta ansvar for.

Foto: Jan Einar Straumsnes

Tilsynet med Berlevåg ble gjennomført før jul. Rapporten er foreløpig og kan bli endret etter at kommunen denne uken får sagt sitt i møte med Fylkesmannen.

Hele sju lovbrudd er listet opp i rapporten, og den underbygger kritikken som kom fram da en lærer i Berlevåg tidligere i januar var tiltalt for vold og trusler mot seks elever.

Advokat: – Avslørende

Læreren ble denne uken frikjent, men rettssaken har uansett vist at skolens håndtering av varsler er altfor dårlig, mener advokat Edel Hennie Olsen.

Olsen var bistandsadvokat for tre av barna som fortalte at de var utsatt for vold og trusler på skolen i Berlevåg. På kritiske spørsmål fra Olsen måtte skolens rektor innrømme at varsler om kritikkverdige forhold ikke nødvendigvis kom til skoleledelsen.

Varslene ble i første omgang håndtert av elevenes kontaktlærer også når læreren selv var beskyldt for vold.

– Skoleledelsen har vært fraværende. Jeg reagerte på svarene om at det var den som ble anklaget som også skulle undersøke hva som har skjedd, sier Olsen.

Advokatene under rettssak mot voldstiltalt lærer

Advokat Edel Hennie Olsen mener barna blir skadelidende når varsler om vold eller mobbing ikke blir håndtert forsvarlig. Her er hun med kollega Hilde C. Stærk under rettssaken mot læreren som nå er frikjent. I bakgrunnen aktor Martin Varsi og forsvarer Vidar Zahl Arntzen.

Foto: Knut-Sverre Horn

Rammer elevene uansett

Saken har resultert i sterke konflikter i Berlevåg. Olsen peker på at håndteringen uansett har gått ut over elevene, selv om læreren nå er frikjent av en splittet tingrett.

– Disse elevene har hatt en skolehverdag som har gått ut over det de er på en skole for, nemlig å ta til deg opplæring. De har hatt fokus på andre ting.

En gruppe anonyme foreldre skrev i et brev i august at saken neppe ville endt med politianmeldelse og rettssak dersom skolen hadde tatt varslene alvorlig fra første dag.

Krever rutiner

Seniorrådgiver Christina Zahl hos Fylkesmannen bekrefter at de mener å ha avdekket dels alvorlige feil. Ett av de sju lovbruddene dreier seg nettopp om at ledelsen ikke er først til å håndtere kritikkverdige forhold.

Det er de pålagt å gjøre etter opplæringsloven.

– Varslinga ser ut til å gå via kontaktlæreren til elevene, før ledelsen får beskjed.

Rådmann Per Øyvind Sundell i Berlevåg kommune vil ikke kommentere tilsynsrapporten før kommunen har hatt en gjennomgang sammen med Fylkesmannen.

Christina Zahl sier at skolen nå må vise at alle har en klar forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger, og at alle må være enige om hvordan overtramp skal følges opp.

– Alle på skolen skal vite hva man skal gjøre, hvem man skal melde det til, hvordan det skal meldes og når man skal gripe inn, slik at det blir veldig forutsigbart for elevene.