NRK Meny
Normal

Mineralentusiast: – Helt vanlig med ulovlig salg av norske mineraler

Å hente mineraler i Norge for å selge dem ulovlig i utlandet er helt vanlig, hevder leder i geologiforening.

Seiland nasjonalpark

I dette steinbruddet på Seiland leter et polsk firma mineraler. De mistenkes for å selge mineralene ulovlig.

Foto: INGUNN IMS VISTNES / SEILAND NASJONALPARK

– Norge er et fantastisk land for mineraler, og ulike mineraler selges på messer til svært gode priser, spesielt i Tyskland, forteller Stig Larsen, leder i Østfold geologiforening og medlem i norske amatørgeologers sammenslutning.

Denne uka ble det avdekket det som kan være ulovlig uthenting og salg av mineralet zircon fra Seiland i Vest-Finnmark.

– Dette ødelegger amatørgeologien i stor grad. Mye av dette er kun myntet på kommersielt salg. Det ødelegger for den vanlige samleren i Norge, sier Larsen.

Zirkon på Seiland

En av arbeiderne hos det polske firmaet Spirifer Minerals hugger ut mineralet zirkon i et brudd på Seiland.

Foto: André Bendixen / NRK

Stor verdi
Thomas Praszkier

Thomas Praszkier, daglig leder i Spirifer Minerals avviser at de selger mineraler fra Seiland. – Vi har aldri solgt zirkon fra Seiland på våre nettsider, sier han til NRK.

Foto: André Bendixen / NRK

– Markedet er ikke stort, men dersom man finner en særlig fin utgave, så kan den være verdt mye penger, det sier Thomazs Praszkier, daglig leder i Spirifer Minerals.

Mye tyder på at det polske firmaet Spirifer Minerals selger krystallene på nett, men både daglig leder og nordmannen med undersøkelsestillatelsen benekter salget.

Ansatte i firmaet skal imidlertid ha bekreftet at de har solgt mineralet blant annet for å finansiere leteoperasjonen.

På nett kan man også finne zirkon fra Seiland til salgs for over 20 000 kroner, og på selskapets nettside framgår det at de tidligere i sommer har solgt zircon fra øya i Vest-Finnmark.

Salg av zircon

Bildet viser en skjermdump fra det polske selskapets nettsider. Her selges Zirkon fra Seiland, og auksjonen ble avsluttet i juni på 160 dollar. NRK vet ikke om mineralet som selges her er tatt ut av selskapet nå eller om det er tatt ut av andre ved en tidligere anledning, men det er aldri gitt noen tillatelser for salg på Seiland ifølge Direktoratet for Mineralforvaltning.

Foto: Skjermdump

Vanlig å lete mineraler i Norge

Stig Larsen forteller at det er helt vanlig at folk kommer til Norge og henter ut og selger norske mineraler ulovlig.

– For 16 år siden ble to svensker tatt for å ha forsynt seg av sjeldne anataskrystaller på Hardangervidda og ilagt bøter på 50.000 kroner. Men det betydde lite fordi verdien av det de solgte var mye høyere.

Saken ble blant annet omtalt av Haugesunds Avis.

I likhet med de lokale aktørene i Finnmark, som ikke har noen myndighet til å gripe inn i saken på Seiland, mener lederen i geologiforeningen at det nå må settes strengere regler.

– Dette burde vært tatt tak ifra myndighetenes side og at det ble satt klarere linjer, for dette er stordrift for økonomisk vinning, sier Larsen.

– Ikke et utbredt problem

Seiland nasjonalpark

Denne uka var Alta kommune, forvalter av Seiland nasjonalpark, Statens naturoppsyn og Finnmarkseiendommen på befaring på Seiland i Finnmark for å undersøke mineralundersøkelsene som gjøres der. En gruppe arbeidere arbeidet da i bruddet.

Foto: Ingunn Ims Vistnes / Seiland nasjonalpark

Direktoratet for mineralforvaltning skriver i en e-post til NRK at de ikke har kjennskap til at ulovlig salg av statens mineraler er utbredt:

«DMF mottar sjelden klager eller varsler om ulovlig virksomhet i forbindelse med arbeider knyttet til undersøkelsesrettigheter på statens mineraler».

Videre sier de at sakene de mottar må vurderes, før de følger dem opp.

«Når DMF mottar melding om mulig ulovlig virksomhet vil vi undersøke forholdet og vurdere om det foreligger brudd på regelverket. Dersom dette er tilfelle vil DMF reagere i form av sanksjoner.»

Nå avventer direktoratet rapporten fra befaringen før de tar stilling til eventuell oppfølging av saken på Seiland.