Mindre villaks i Tanavassdraget

Mens det har vært en stabil villaksbestand i resten av Nord-Norge og Finnmark, har bestanden i Tanavassdraget gått betydelig ned de siste 10-15 årene. Det viser en ny rapport fra Vitenskapsrådet for lakseforvaltning, skriver iFinnmark. Det er påvirkning fra oppdrettsnæringen som utgjør den største trusselen. Generelt er villaksbestanden mer stabil i Nord-Norge enn i resten av landet.

Villaks
Foto: Bente Bjercke