Betydelig færre oppdrettslaks i Altaelva

Har gått fra 22 prosent oppdrettslaks under prøvefisket om høsten til 1 prosent.

Oppdrettslaks

Syv oppdrettslaksehoder. Dagen NRK var med på å fiske ut oppdrett øverst i Altaelva i oktober 2014 var 7 av 10 laks oppdrett.

Foto: Gyda Hesla

De siste fire årene har et prosjekt samlet inn skjellprøver for å undersøke situasjonen i Altaelva og Repparfjordelva.

Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI, Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og NRS.

Det var Altaposten som første omtalte saken.

I 2013 lå nivået på av innslag med oppdrettslaks i elva på tre prosent under sportsfisket og 22 prosent under høstfisket.

– Det har vært mye støy med oppdrett og rømming, så dette er en gledelig nyhet. Men det må være slik hvert år, man kan ikke hvile på laurbærene, sier Tor-Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI).

Repparfjord og Altaelva

Repparfjordelva

Sportsfiske

Høstfisket

År

Antall prøver

% oppdrett

Antall prøver

% oppdrett

2013

932

2

93

12

2014

1160

2

109

18

2015

1241

1

55

6

2016

879

0.8

Ikke klare

Ikke klare

Altaelva

Sportsfiske

Høstfiske

År

Antall prøver

% oppdrett

Antall prøver

% oppdrett

2013

321

3

138

22

2014

313

3

208

12

2015

793

3

175

2

2016

878

0.7

147

1

Altaelva

Nivået på innslag av oppdrettslaks i Altaelva har vært høyere tidligere år enn i 2016.

Foto: NRK

Han sier dette er svært gledelig, spesielt siden tallet har vært oppe på 22 prosent i 2013.

– Jeg tviler på det. Myndighetene har vært for svak og kunne stilt strengere krav. Det er elvelagene, media og folk som er interessert som har gjort at oppdretterne kanskje har gjort noe med det. Så det har vært viktig, sier han.

Roger Pedersen i Grieg Seafood sier til NRK at de også er fornøyd. Han mener dette også viser hvor mye et godt samarbeid betyr.

– I tillegg til at de slåss for villaksinteressene i Altaelva, så opplever vi ALI som en konstruktiv deltaker i prosjektet. Vi trenger villaksstemmer som puster oss i nakken og forteller oss hvor målet er, sier han.

Repparfjordelva, 20.08.13

Selv om ikke prøvene er klare for i år er det forventet at Repparfjordelva også viser nedgang i andel oppdrettslaks for høstfisket.

Foto: Allan Klo