Mindre fravær etter fraværsgrensen

På landsbasis har skolefraværet samlet sett gått ned etter at nye fraværsregler ble innført i fjor, det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. De nye reglene tillater ikke mer enn 10 prosent udokumentert fravær. Finnmark opplever størst nedgang i timefraværet og er, sammen med Oslo, på topp når det gjelder nedgang i dagsfravær.