Millioner til nullutslippsferger

Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å sette lav- og nullutslippsferger i trafikk langs norskekysten, får tildelt til sammen 20 millioner kroner i statlig støtte. Finnmark fylkeskommune får 500.000 kroner til forprosjekt som skal danne beslutningsgrunnlag for valg av klimavennlig driftsmodell for tre ferjesamband.