Miljøstipend til villaksen

Finsefondets miljøstipend 2015 er tildelt organisasjonen Norske Lakseelver for prosjektet «Villaksen - en miljøindikator for fjellnaturen i nord». I forbindelse med planlagt økning i norsk og russisk oppdrettsindustri i nordområdene, mener Norske Lakseelver det er ekstra viktig med forskningsbasert informasjon om mulige konsekvenser for villaksen, skriver Harstad Tidende.