Mere penger til Alta

Et enstemmig Finnmark fylkesting har bevilget 36 millioner kroner for å dekke overskridelser ved utbyggingen av Alta videregående skole. Kostnadene vil blant annet bli dekket av et lån på vel 30 millioner kroner. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik sier hun var ukjent med beløpets størrelse før saken kom opp til behandling i fylkestinget.