Mer penger til sjøforsvaret

Regjeringen vil bruke 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret, en økning på 84,5 millioner kroner. Dette går frem av forslaget til budsjett for 2018, skriver Dagbladet. Regjeringen ønsker å få opp antall seilingsdøgn gjennom den økte bevilgningen. I tillegg skal pengene brukes til vedlikehold og til å hente inn etterslep i vedlikehold.