NRK Meny

Mer penger til oppdrettskommuner

Regjeringa vil gi mer penger til oppdrettskommuner, viser revidert nasjonalbudsjett. Det ved å opprette et havbruksfond for å fordele inntektene fra laksekonsesjoner. 80 prosent av vederlaget fra framtidige kapasitetsløyvinger til lakse- og aureoppdrett skal gå til kommunene og fylkeskommunene. Statens andel på 20 prosent blir holdt utenfor fondet.